Yleiskirje 19/80/2006, Pasi Pönkä/eg, 17.11.2006

Julkisen saatavan lähettäminen ulosottoon

Ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta annettu laki (470/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Oikeusministeriö on tässä yhteydessä ottanut kantaa ns. niputtamisen suorittamisesta. Niputusmallissa on kyse vain samanlajisten ja samasta perusteesta syntyneiden saatavien osien (pääoma, korko, maksukehotus) niputtamisesta tai toistuvasti syntyvistä samoista saatavista, esimerkiksi laitosmaksut. Näin ollen esimerkiksi päivähoitomaksuja voidaan ensi vuonna, ulosottolain muutoksen tultua voimaan, lähettää ulosottoon järkevissä nipuissa.


Niputtamisen edellytyksenä olisivat:

  • kyseessä sama velkoja ja

  • kyseessä saman saatavan liitännäiset osat: pääoma, korko ja myös velkojan oma perimiskulu (ks. myös UL1:1C) tai

  • kyseessä samanlaiset saatavat eli saatavat, joilla on sama peruste ja lisäksi tuo peruste on jatkuva eli saatava on toistuva; tällöin se, millainen laskutusväli sattuu olemaan, ei saisi heikentää velallisen asemaa, ja

  • tällaiset saatavat ovat samalta vuodelta (vanhentuminen lasketaan kunkin vuoden lopulta).

Perimistoimiston perimiskuluja ei siis voida niputtaa velkojan saatavaan. Perimistoimiston perimiskulusaatavat eivät myöskään ole jatkuvia, vaan eri perimistoimenpiteistä aiheutuvia yksittäisiä saatavia. Niitä ei näin ollen voida myöskään niputtaa keskenään.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen  
varatoimitusjohtaja

Kari Prättälä
lakiasiain johtaja

Lisätiedot 
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, 050 64 891

Tagit