Yleiskirje 3/80/2006, Sinikka Huhtala/aha, 8.2.2006

Opas hälytysohjeen laatimiseksi

Kuntaliitto lähetti yleiskirjeen 25.11.2004, 26/80/2004 uudistetusta ensihoitosopimusmallista/-ohjeesta. Yleiskirjeessä todettiin, että terveyskeskusten tulisi laatia hälytysohje hätäkeskukselle.

Nyt juuri on valmistunut sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelun hälytysohjeen laatimiseksi. Oppaan on valmistellut sosiaali- ja terveysministeriön asettaman poikkeusolojen neuvottelukunnan ensihoito- ja koulutusjaos.

Oppaan tarkoituksena on helpottaa hälytysohjeen laadintaa ja antaa ohjeita siitä, mitä asioita hälytysohjeessa tulisi olla. Oppaassa olevien ohjeiden ja muiden tietojen perusteella, terveyskeskuksen tulee laatia paikallisiin olosuhteisiin soveltuva hälytysohje.

Hälytysohjeen tarkoituksena on antaa ohjeita hätäkeskukselle ensihoitoyksikön hälyttämisestä ja käyttämisestä kiireellisiin, mutta myös muihin tehtäviin. Hälytysohjeella ja siihen tehtävillä muutoksilla tulee antaa ajantasainen tieto terveyskeskuksen ensihoidon vastuulääkäristä ja hänen sijaisenaan toimivasta lääkäristä. Sairaanhoitopiiri huolehtii vastuulääkärinsä ilmoittamisesta hätäkeskukselle. Hätäkeskukselle annetaan tieto myös terveyskeskuksen kanssa sopimuksen tehneistä ensihoitoyksiköistä, niiden tasoista ja hälytysvalmiuksista.

Hälytysohje on perusteltua laatia yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ja kuulla valmistelun yhteydessä aluepelastuslaitosta, poliisia ja sosiaalitoimea. Ohjeen laadintavaiheessa tulisi olla yhteydessä myös naapuriterveyskeskuksiin, jotta voitaisiin turvata ensihoitopalveluiden kattavuus hätäkeskusalueella.

Hälytysohje on luonteeltaan toimintaohje, josta ei tarvitse tehdä päätöstä luottamustoimielimessä. Hälytysohje tulee kuitenkin hyvää hallintotapaa noudattaen antaa tiedoksi terveyskeskuksen toiminnasta vastuussa olevalle luottamustoimielimelle.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, varatoimitusjohtaja

 

Rolf Eriksson, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

 

Liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriön lähetekirje 19.12.2004
Opas hälytysohjeen laatimiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö 2005. Opas löytyy sähköisenä osoitteesta www.stm.fi > oppaat

Tagit