Yleiskirje 16/80/2006, Annika Suorto/eg, 10.10.2006

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallituksen kirjeen kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta sekä ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen.

Vuoden 2007 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2006. Määräajan ja menettelytavan noudattami-nen on erittäin tärkeää. Vuoden 2007 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marras-joulukuun 2006 vaihteessa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2007 ennakkoperinnässä vuoden 2006 veroprosenttia.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja merkitään lomakkeelle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosentit merkitään lomakkeelle prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien lisäksi muita prosentteja ei ole määrätty erikseen, lomakkeelle merkitään asianomaisiin kohtiin teksti "ei määrätty". Jos yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi on määrätty 0,00, niin asianomaiseen kohtaan lomakkeelle merkitään nolla. Verohallituksen kirje ja ilmoituslomake ovat Kuntaliiton Internet-sivuilla: kunnat.net > Kuntatalous > Ajankohtaista

Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen ORSI-ilmoitukset@vero.fi tai lähetetään postitse osoitteeseen Verohallitus, Tuotantokeskus, PL 265, 40101 Jyväskylä

Ilmoituksesta pyydetään lähettämään kopio Kuntaliittoon sähköpostitse osoitteeseen maija.ylonen@kuntaliitto.fi tai postitse osoitteeseen Maija Ylönen, Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Lisätiedot:
Annika Suorto, puh. (09) 771 2079
Mikael Enberg, puh. (09) 771 2540

SUOMEN KUNTALIITTO

Martti Kallio
johtaja, kuntatalous

Annika Suorto 
erityisasiantuntija

Liitteet
Verohallituksen kirje kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta
Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2007

Tagit