Yleiskirje numeroton, Kalevi Luoma/eg, 11.10.2007

Energiatehokkuussopimukset ja liittyminen kuntien energiaohjelmaan kaudelle 2008–2016

Energiatehokkuussopimukset ja kuntien energiaohjelma vuosille 2008–2016 ovat valmiita. Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa toteutettavalla sopimus- ja ohjelmamenettelyllä on tarkoitus vaikuttaa kunnan ja kuntayhtymän energiankäytön jatkuvaan tehostamiseen ja myös energian tuotantoratkaisuihin. Menettely on jatkoa vuonna 1997 käynnistyneelle ja kuluvana vuonna päättyville kuntien ja valtion välisille energiansäästö- tai energia- ja ilmastosopimuksille. Kuntasektorin lisäksi myös muille toimialoille on tulossa vastaavia sopimuksia.

Kunnat voivat vastata ilmastonmuutoksen hillinnän haasteisiin kiinnittämällä huomiota omaan energiankäyttöönsä. Näin vaikutetaan kulutettavan energian määrään, erilaisiin päästöihin sekä käyttökustannuksiin. Sopimuksilla ja energiaohjelmalla kunnat ja kuntayhtymät voivat tehdä osuutensa kansallisen ilmastostrategian 2005 toteutuksessa. Energiansäästö ja uusiutuviin energialähteisiin panostaminen voivat tuoda kunnalle kilpailuetua. Sopimus on keino, jolla Suomessa toimeenpannaan energiapalveludirektiivi mahdollisen energiansäästölain sijaan. Ministeriö myös tukee taloudellisesti kuntien energiakatselmuksia ja energiansäästöön sekä tuotantoon liittyviä investointeja.     

Kunnille tarjolla olevat menettelyvaihtoehdot

1. Yli 20 000 asukkaan kunta tai 20 000 MWh lämpöä ja sähköä vuodessa kuluttava kuntayhtymä tekee kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa suoraan energiatehokkuussopimuksen (lyh. KETS).

Energiatehokkuussopimuksesta kauppa- ja teollisuusministeriössä vastaa ylitarkastaja Heikki Väisänen p. (09) 1606 4834 tai sähköposti: heikki.vaisanen@ktm.fi

Ensimmäisten energiatehokkuussopimusten juhlallinen allekirjoitustilaisuus on kauppa- ja teollisuusministerin kanssa 4.12.2007. Tätä varten ministeriö toivoo saavansa tiedon sopijaosapuolista jo 16.11.2007 mennessä.

2. Alle 5 000 asukkaan kunta tai vähemmän kuin 5 000 MWh energiaa vuodessa kuluttava kuntayhtymä liittyy Kuntien energiaohjelmaan (lyh. KEO) ilmoit-tautumalla Motiva Oy:lle, joka hallinnoi ohjelmaa. Yhteyshenkilönä Motivassa on yksikönpäällikkö Seppo Silvonen p. 0424 281 232 tai sähköposti: seppo.silvonen@motiva.fi

3. Kunnat, joiden asukasluku on välillä 5 000–20 000 tai kuntayhtymät, joiden vuotuinen energiankäyttö on 5 000–20 000 MWh voivat valita joko sopimus-menettelyn tai liittymisen energiaohjelmaan.

Kuntaliitto, Motiva Oy ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat lisäksi tehneet energiaohjelman ja sopimusmenettelyn toimeenpanosta ja seurannasta puitesopimuksen (KuntaPuso).

Asiakirjat saatavissa verkossa

Kuntia ja kuntayhtymiä koskevien sopimusten ja energiaohjelman malliasiakirjat löytyvät pdf-muodossa ja ovat tulostettavissa sivuiltamme www.kunnat.net/ilmastoenergia > Ajankohtaista > Miten tehdään energiatehokkuussopimus tai linkistä  http://www.ktm.fi/index.phtml?s=177

Kuntaliitto toivoo kuntien ja kuntayhtymien käyttävän hyväkseen mahdollisuutta tehdä energiatehokkuussopimus tai liittyvän kuntien energiaohjelmaan.

Kuntaliitossa lisätietoja antavat energiainsinööri Kalevi Luoma p. (09) 771 2556 ja rakentamistalousinsinööri Jorma Ruokojoki p. (09) 771 2115, sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

Leena Karessuo
johtaja
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Tagit