Yleiskirje 11/80/2007, Antero Oksanen/eg, 12.4.2007

Kuntien yleisten hankintaohjeiden hyväksyminen

Tasavallan presidentti on vahvistanut 30.3.2007 lainjulkisista hankinnoista (348/07), jäljempänä hankintalain ja erityisalojen hankintalain (349/07), jotka tulevat voimaan 1.6.2007.  Lait koskevat tämän jälkeen aloitettuja hankintamenettelyjä. Laeilla kumotaan vuodesta 1994 voimassa ollut hankintalaki (1505/92).

Kunnat ja kuntayhtymät ovat perinteisesti ohjeistaneet hankintatoimintaansa hyväksymällä kunnan/kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet, joissa annetaan yleisohjeet hankintayksikön hankintatoiminnoille. Suomen Kuntaliitto on viimeksi v. 1998 julkaissut suosituksen yleisiksi hankintaohjeiksi.

Liitossa on laadittu uuden lainsäädännön pohjalta uusi suositus yleisohjeeksi. Ohjeen laajuuden johdosta sitä ei ole liitetty tämän yleiskirjeen liitteeksi. Kuntaliitto julkaisee kevään aikana kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön soveltuvan laajemman teoksen ”Kunnan yleiset hankintaohjeet”, joka sisältää hankintaohjeiden lisäksi mm. uudet hankintalait, hankinta-asetuksen, muutoksenhakuohjeet ja julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot. Lisäksi liitto julkaisee eri toimialoilla suoritettavia hankintoja ohjeistavia erillisiä hankintojen sisältöä korostavia kilpailuttamisohjeita.

Yleisen hankintaohjeen ollessa toiminnallinen ohje, se on tarkoitettu hallinnollisesti käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kunnan tai kuntayhtymän hallituksessa. Kuntien hankintatoimen organisaatiota sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa koskevat määräykset kuuluvat käsitellä johtosäännöissä, jotka valtuusto hyväksyy.

Koska yleisten hankintaohjeiden hyväksyminen ei ole lakiin perustuva velvoite, niitä ei ole pakko hyväksyä ennen lain voimaan tuloa 1.6.2007. Suosittelemme kuitenkin ohjeiden mahdollisimman pikaista hallinnollista käsittelyä.

Samalla muistutamme, että Suomen Kuntaliitto on antanut uutta hankintalainsäädäntöä koskevan yleiskirjeen 5.4.2007, n:o 10/80/2007.

Lisätietoja:
Antero Oksanen, puh. (09) 771 2454, 050 64 893
Juha Myllymäki, puh. (09) 771 2450, 050 64 894
Tuuli Tarukannel, puh. (09) 771 2467, 050 531 7327

SUOMEN KUNTALITTO

Timo Kietäväinen  
varatoimitusjohtaja

Kari Prättälä
lakiasiain johtaja

 

 

Tagit
Jonna Törnroos

Etunimi
Jonna
Sukunimi
Törnroos
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2674
Kännykkä
+358 40 5667 770
Vastuualueet
  • julkiset hankinnat
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuus ja tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet