Yleiskirje 9/80/2007, Sinikka Huhtala/aha, 14.3.2007

Lääkärin ja hammaslääkärin tehtävässä toimiminen vajain oikeuksin

Suomen Kuntaliitto lähettää kunnille ja kuntayhtymille tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön Kuntatiedotteen 08/2006: Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotot opiskelijoiden ja vuokratyövoiman käytöstä kunnallisessa terveydenhuollossa. Kuntatiedote on lähetetty tiedoksi 21.6.2006.

Kuntatiedotteessa on esitetty ministeriön kannanotot vajain oikeuksin toimivista lääkäreistä ja hammaslääkäreistä sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoista lääkärityövoiman vuokrausta harjoittavissa yrityksissä, jotka myyvät palveluita kunnalliselle terveydenhuollolle.

Sosiaali- ja terveysministeriön kannanoton mukaan lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan olisi tarkoituksenmukaista olla työ- tai virkasuhteessa suoraan kuntaan tai kuntayhtymään eikä vuokratyövoimaa välittävän yrityksen palveluksessa, koska opiskelijan perehdytys, valvonta ja ammatillinen koulutus tosiasiallisesti toteutetaan kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Ministeriön näkemyksen mukaan työnantajan (kunnan tai kuntayhtymän) velvollisuus on opiskelijan palkkaamista harkitessaan arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset sekä määritellä riittävän yksityiskohtaisesti hänen tehtävänsä, vastuunsa, toimintansa rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi on varmistettava opintojen hyväksytty suorittaminen. Vastuu tehtävästä on sillä luottamustoimielimellä tai viranhaltijalla, joka palkkaa opiskelijan.

Kuntaliitto lähettää tiedoksi myös Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ratkaisun 1.2.2007 / Drno 575/00/003/07. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on kanteluasiassa 26.1.2007 antanut terveyskeskuksen lääkärille huomautuksen, koska hän ei ollut varmistanut terveyskeskuksen päivystävän lääkärin tehtäviä hoitaneen henkilön kelpoisuutta eikä valmiuksia ko. tehtävään eikä myöskään huolehtinut hänen toimintansa ohjauksesta ja valvonnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä esitys lainsäädännön muuttamiseksi vastaamaan suosituksissa esitettyjä tavoitteita.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, varatoimitusjohtaja

Rolf Eriksson, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Liitteet
Kuntatiedote 08/2006: Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotot opiskelijoiden ja vuokratyövoiman käytöstä kunnallisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 1.2.2007 Drno 575/00/003/07, Opiskelija ”vuokralääkärinä” päivystyspisteessä

Tagit