Yleiskirje 14/80/2007, Pasi Pönkä/aha, 5.6.2007

Yhtiöiden perustamisesta

Kuntien rakennejärjestelyissä eräänä vaihtoehtona tulee kysymykseen toimintojen yhtiöittäminen. Yhtiöitettäessä kuntien toimintoja tai kiinteistöjä tulisi kiinnittää huomiota osakeyhtiöitä perustettaessa eräisiin seikkoihin, kuten uuteen tilintarkastuslakiin, eläkevakuuttamiseen, kaupparekisteriohjeiden käyttämiseen, yleishyödyllisiin yhteisöihin, apporttiomaisuuden käyttämiseen sekä varainsiirtoverotukseen ja siinä erityisesti varainsiirtoveron määräaikaisiin verovapauksiin.

Oheiseen muistioon on yhtiön perustamisen helpottamiseksi otettu lyhyesti pääseikat ja linkit kyseisistä asioista.

Kuntakonsernit-kirja

KL-Kustannus Oy (omistaja Kuntaliitto) on julkaissut ”Kuntakonsernit – toiminta, päätöksenteko ja hankinnat” -nimisen kirjan. Kirja on tilattavissa Suomen Kuntaliiton julkaisumyynnistä, julkaisumyynti@kuntaliitto.fi, faksi (09) 771 2331, puh. (09) 771 2199.

Lisätiedot:
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, 050 64 891

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja

Kari Prättälä, lakiasiain johtaja

Liite
Muistio – Osakeyhtiön perustaminen ja yhtiöjärjestys

Tagit