Yleiskirje 1/80/2008, Sinikka Huhtala/aha 8.1.2008

Sairaankuljetustaksan muutos 1.1.2008

Kunnille ja kuntayhtymille lähetetään tiedoksi liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista. Asetus 1270/2007 tulee voimaan 1.1.2008. Asetus on tämän yleiskirjeen liitteenä.

Asetus on saatavana sähköisessä muodossa kunnat.net > sosiaali ja terveys > ensihoito ja sairaankuljetus sekä kohdassa kunnat.net > yleiskirjeet ja lausunnot > yleiskirjeet.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, varatoimitusjohtaja

Jussi Merikallio, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

 

Liite
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista 1270/2007

Tagit