Yleiskirje 15/80/2008, Annika Suorto/eg, 18.4.2008

Veronsaajien oikeudenvalvonta uudistuu

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallinnon tiedotteen veronsaajien oikeudenvalvonnan uudistuksesta.

Tasavallan presidentti on 18.4.2008 hyväksynyt lakimuutokset (HE 148/2007), joiden perusteella Verohallitus ja yhdeksän verovirastoa yhdistetään Verohallinto-nimiseksi viranomaiseksi.  Verohallinnon virka-alueena on koko maa. Lait tulevat voimaan 1. toukokuuta 2008.

Veronsaajien oikeudenvalvonta säädetään Verohallinnon tehtäväksi. Nykyinen veroasiamiesjärjestelmä kootaan omaan yksikköönsä, jonka tehtävänä on vastata veronsaajien oikeudenvalvonnasta ja muusta puhevallan käytöstä. Tehtävää varten perustetaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, joka on osa Verohallintoviranomaista, mutta toimissaan täysin itsenäinen. Kunnalla, seurakunnalla ja Kansaneläkelaitoksella säilyy kuitenkin itsenäinen muutoksenhakuoikeus.

 

Lisätiedot:
Annika Suorto, puh. (09) 771 2079
Mikael Enberg, puh. (09) 771 2540

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Martti Kallio    
johtaja, kuntatalous

 

Annika Suorto
kehittämispäällikkö

 

Liite
Verohallinnon tiedote Veronsaajien oikeudenvalvonnan uudistuksesta

Tagit