Yleiskirje 17/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 28.7.2009

Influenssa A-viruksen alatyyppi H1N1 poistuu yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta

Influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 poistetaan tartuntatautiasetuksesta 27.7.2009 lukien 
Influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 leviää nyt myös Suomessa nopeasti, eikä taudin leviämistä sen vuoksi enää ole mahdollista rajoittaa tartuntatautilain mukaisin toimin.

Suomessa siirrytään taudin rajaamisvaiheesta lieventämisvaiheeseen. Rajaamisvaiheella pyrittiin katkaisemaan taudin maahantuonti matkailijoiden mukana. Lieventämisvaiheen painopisteenä on vakavien tautimuotojen ehkäisy.

Valtioneuvoston asetuksella, joka tulee voimaan 27.7.2009, on muutettu tartuntatautiasetusta siten, että influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 poistuu yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta.

 

Tämä merkitsee sitä, että influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 hoidosta, tutkimuksista ja lääkkeistä peritään asiakasmaksuja normaalisti asetuksen voimaantulosta lukien.

 

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. 09 771 2644, 050 584 6002
Liisa-Marja Voipio-Pulkki, erityisesti potilaiden hoitamiseen liittyvät asiat ja lääkeasiat, puh. 09 771 2774,
050 331 0314
Johanna Karlström, puh. 09 771 2429, 050 551 0963

 

Asiakirjalähteet
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta (556/2009, pdf-tiedosto)
H1N1 pois yleisvaarallisten tartuntatautien listasta, sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 23.7.2009

 

Influenssa A-viruksen alatyyppi H1N1 poistuu yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta

Valtioneuvosto on 23.7.2009 vahvistanut tartuntatautiasetuksen muutoksen, jonka perusteella tartuntatautiasetuksen 2 §:ssä säädettävien yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta poistetaan tartuntatauti:

Influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1

Asetus on tullut voimaan 27.7.2009.

 

Tällä yleiskirjeellä muutetaan tältä osin Kuntaliiton yleiskirjeet 13/80/2009 (4.5.2009) ja 15/80/2009 (12.6.2009).

 

Influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1 (ns. lintuinfluenssa) on edelleen tartuntatautiasetuksessa säädetty yleisvaarallinen tartuntatauti.

 

Tartuntatautilain mukaiset tahdon vastaiset toimet sairastuneeksi epäillyn eristämisestä tai sairastuneen henkilön hoidosta, eivät enää ole käytettävissä asetuksen muutoksen jälkeen. Tämä merkitsee myös sitä, että influenssaviruksen A H1N1 -tautiin sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tautia ei enää pääsääntöisesti varmisteta laboratoriotutkimuksin.

Influenssaviruksen A H1N1 hoidosta perittävät asiakasmaksut terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa

Koska influenssaviruksen A H1N1 aiheuttama tauti ei enää ole tartuntatautiasetuksessa tarkoitettu yleisvaarallinen tartuntatauti, sen tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet eivät enää myöskään ole maksuttomia (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 5 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla). Taudin hoitamisesta peritään siten asiakasmaksut normaaliin tapaan.

 

Asiakasmaksuja voidaan periä asetuksen voimaantulopäivästä lukien. Asiakasmaksuissa tapahtuvista muutoksista on perusteltua ilmoittaa hoitopaikkojen ilmoitustauluilla tms., joissa asia on palvelun käyttäjien nähtävissä. Hoidossa oleville henkilöille tulee ilmoittaa asiasta mahdollisimman pikaisesti. Muutoinkin asiakasmaksuista, niiden määräytymisestä ja perinnästä on tarpeen olla tietoja palvelun käyttäjien nähtävissä.

Influenssavirus A H1N1 hoidossa käytettävistä lääkkeistä

Sosiaali- ja terveysministeriön 22.7.2009 päiväämän tiedotteen 244/2009 mukaan viruslääkkeillä hoidetaan pääsääntöisesti vakavia tapauksia ja riskiryhmiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittää yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa riskiryhmät.

 

Influenssavirus A H1N1 hoidossa käytettävään lääkkeeseen, Tamiflu, suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta vain silloin, kun se määrätään riskiryhmiin kuuluville henkilöille influenssavirus A H1N1 aiheuttamaan tautiin, joka on varmistettu laboratoriotutkimuksella. Kun taudin varmistamisesta laboratoriotutkimuksin nyt pääsääntöisesti luovutaan, ei Tamiflu-lääkkeeseen siten aina suoriteta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

 

Toiselle influenssavirus A H1N1 -taudin hoidossa käytettävälle lääkkeelle, Relenza, ei ole määritelty sairausvakuutuslaissa säädettyä viitehintaa, joten sitä ei korvata sairausvakuutuslain nojalla.

 

Koska kunnallisen terveydenhuollon lääkärin määräämät tarpeenmukaiset viruslääkkeet saattavat jäädä kokonaan tai osittain sairausvakuutuskorvauksen ulkopuolelle, tulisi asia ottaa huomioon toimeentulotuen myöntämisessä.

 

Kun Huoltovarmuuskeskuksen hankkimat lääkkeet otetaan käyttöön, lääkkeiden hinta laskee merkittävästi. Huoltovarmuuskeskuksen kustantamat lääkkeet toimitetaan tämän hetken tiedon mukaan apteekeista.

Rokotuksista tiedotetaan myöhemmin.

Kuntien ja kuntayhtymien kustannukset

Jos tautitilanne etenee Suomessa, kunnille ja kuntayhtymille saatetaan korvata kustannuksia valtion varoista. Mahdollisista korvauksista päätetään valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Uusimmat ohjeet asiasta löytyvät ajantasaisina sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilta www.stm.fi ja www.thl.fi. Myös Kuntaliiton kotisivua: www.kunnat.net päivitetään ja linkitetään sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit