Yleiskirje 25/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 3.12.2009

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa voimaan 3.12.2009

Kunnille ja kuntayhtymille lähetetään tiedoksi Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta. Asetus 952/2009 on tullut voimaan 3.12.2009.

Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksan vahvistaa Valtioneuvosto, koska sairaankuljetusta koskevat lupa-asiat on siirretty lakiin yksityisestä terveydenhuollosta. Säännökset ovat tulleet voimaan myös 3.12.2009. Asiasta lähetetään myöhemmin Kuntaliiton yleiskirje.

Asetus on saatavana sähköisessä muodossa yleiskirjeen liitekohdasta: Kunnat.net > sosiaali ja terveys > ensihoito ja sairaankuljetus sekä kohdassa kunnat.net > yleiskirjeet ja lausunnot > yleiskirjeet.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. 09 771 2644, 050 584 6002, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat
 
Liite
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta 952/2009

 

Asiakirjalähde
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 929/2009

 

Lisää aiheesta

Tagit