Yleiskirje 4/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 20.1.2009

Sairaankuljetustaksan muutos 1.1.2009

Kunnille ja kuntayhtymille lähetetään tiedoksi liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista. Asetus 2/2009 tulee voimaan 12.1.2009. Vahvistetussa asetuksessa oleva voimaantulopäivä siirtyy, koska liikenne- ja viestintäministeriön päätös julkaistiin säädöskokoelmassa vasta 12.1.2009.

Asetus on saatavana sähköisessä muodossa yleiskirjeen liitekohdasta:
Kunnat.net > sosiaali ja terveys > ensihoito ja sairaankuljetus sekä kohdassa kunnat.net > yleiskirjeet ja lausunnot > yleiskirjeet.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002,
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

 

Liite
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista 2/2009

Tagit