Yleiskirje 14/80/2010, Sinikka Huhtala/aha, 8.6.2010

Influenssa A(H1N1)v -rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti

Tartuntatautiasetukseen lisättiin 25.9.2009 uusi 8 §, jolla säädettiin eri väestöryhmien rokottamisesta influenssa A-viruksen (H1N1)v varalta ja rokotusjärjestyksestä. Säännös säädettiin määräaikaiseksi 25.9.2009–31.5.2010.

Nyt tätä säännöstä on muutettu ja sen voimassaoloaikaa on päätetty jatkaa 31.5.2011 asti. Samassa yhteydessä on kumottu rokotusjärjestystä koskeva 
8 §:n 2 momentti. 

Rokotuksesta ja rokotteiden toimittamisesta kunnalliselle terveydenhuollolle antaa lähemmät ohjeet sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveydenhuollon ja Hyvinvoinnin laitos (THL).

 

Lisätiedot:
Päivi Koivuranta-Vaara, lääketieteelliset asiat, puh. 09 771 2774,

050 538 4647
Sinikka Huhtala, maksuasiat, puh. 09 771 2644, 050 584 6002

 

Liite
Valtioneuvoston asetus tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 369/2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta 421/2004

 

 

Influenssa A(H1N1)v -tilanne Suomessa touko-kesäkuussa 2010

Suomessa ei ole havaittu influenssa A-virukseen (H1N1)v sairastuneita henkilöitä maaliskuun 2010 jälkeen. Tautia ei näyttäisi olevan myöskään Euroopassa. Tällä hetkellä influenssa A-virusta (H1N1)v on eniten liikkeellä Kaakkois-Aasiassa ja Keski-Amerikassa.

Suomeen ja Eurooppaan odotetaan toisen aallon saapuvan mahdollisesti syksyllä 2010 ja talvella 2011.

Influenssa A-virus (H1N1)v poistui yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta 27.7.2009, jolloin muutettiin tartuntatautiasetuksen 2 §:ää.

Rokotteet ja rokottaminen

Suomessa on rokotettu noin 50 % väestöstä. Ruotsissa ja Hollannissa rokotuskattavuus on 70 % luokkaa, muualla Euroopassa alhaisempi kuin Suomessa. Rokottamattoman väestön suuri määrä Suomessa ja Euroopassa mahdollistaa merkittävän toisen epidemia-aallon.

Rokotukset ovat väestölle yleisiä, vapaaehtoisia ja maksuttomia (asiakasmaksulain 5 § 1 mom. 4 kohta). Kaikki tilatut rokotteet ovat nyt Suomessa. Suomessa käytetty rokote on ollut tehokas eikä vakavia sivuvaikutuksia ole todettu.

Rokotuksia on tarpeen jatkaa, jotta vielä rokottamaton väestö voidaan suojata tartunnalta. Koska asetuksesta on poistunut säännös rokotusjärjestyksestä, voidaan rokottaminen järjestää terveyskeskuksen päättämällä tavalla kuitenkin niin, että rokotusta tarjotaan edelleen aktiivisesti. 

Rokotusten järjestäminen ja antaminen on terveyskeskusta ylläpitävän kunnan ja kuntayhtymän vastuulla. Terveyskeskuksen tulee huolehtia siitä, että rokotuksesta tehdään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukainen merkintä rokotetun potilasasiakirjoihin.

Valtio huolehtii rokotuksista edelleenkin valtion laitoksissa ja puolustusvoimissa, rajavartio-laitoksessa, vankeinhoitolaitoksessa ja muissa valtion laitoksissa. 

Maassa on riittävästi rokotteita koko väestön rokottamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on huolehtia rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta terveyskeskusta ylläpitäville kunnille ja kuntayhtymille.

Rokotteet ovat terveyskeskuksille maksuttomia.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit