Yleiskirje 11/80/2010, Jyrki Laurinmäki/eg, 1.6.2010

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista

Kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2009 nettokuluista olivat yhteensä 4 024 158,50 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %.

Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 924 161,50 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

 

Lisätiedot:
Jyrki Laurinmäki, puh. (09) 771 2041
Katriina Nokelainen, puh. (09) 771 2110

 

Liite
Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2009 

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettokuluista 2009

Suomen Kuntaliitto on perinyt vuonna 2009 kuntien maksuosuusennakot Kunnallinen työmarkkinalaitoksen toimintaa varten Kuntaliiton valtuuston 29.11.2008 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 3 254 400 euroa. Kuntaliiton valtuuston päätöksen mukaisesti ennakoina perittiin 80 % talousarvion mukaisesta summasta.

Kuntaliiton valtuusto on 3.6.2010 hyväksynyt Suomen Kuntaliiton 2009 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tuotot ja kulut. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettokuluista olivat yhteensä 4 024 158,50 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 924 161,50 euroa peritään kunnilta liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”

Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan

“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen päätökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan kunnille / peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma   
toimitusjohtaja

 

Jyrki Laurinmäki
hallintojohtaja

Tagit