Yleiskirje 21/80/2012, Sirkka-Liisa Piipponen/aha, 8.11.2012

Tiedot kuntien toimielimistä, luottamushenkilöistä ja heidän palkkioistaan

Kuntaliitto tulee pyytämään tietoja kuntien toimielinrakenteesta, luottamushenkilöistä ja heidän palkkioistaan vuonna 2013 alkavalta valtuustokaudelta. Toimielinrakenteesta kysely kuntiin toteutetaan kuluvan vuoden joulukuussa. Vuonna 2013 tammi–helmikuun vaihteessa kysytään tietoja luottamushenkilöistä ja saman vuoden huhtikuussa palkkioista.

​Kuntaliitto suosittelee, että kuntien keskushallinnossa seurattaisiin valtuustokaudelle 2013–2016 valituista luottamushenkilöistä eräitä tietoja, kuten mihin puolueisiin luottamushenkilöt kuuluvat, millainen kokemus heillä on kunnallisista luottamustehtävistä, millaiset ovat heidän yksilöominaisuudet, millaisia palkkioita heille maksetaan. Olennaista on, että tietoa luottamushenkilöistä on saatavilla sekä kunnassa että koottuna kunnittaisena vertailutietona.

Lisätiedot:
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, puh. 050 337 5634, s-posti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Sirkka-Liisa Piipponen, tilastotutkija, puh. 050 448 3366, s-posti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Liite
Tiedot kuntien toimielimistä, luottamushenkilöistä ja palkkioista

 

Tiedot kuntien toimielimistä, luottamushenkilöistä ja heidän palkkioistaan

Syksyn kuntavaaleissa valittiin kuntiin uudet valtuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Valtuustokausi käynnistyy toden teolla ensi vuoden tammikuussa luottamushenkilövalinnoilla muihin kunnallisiin toimielimiin.

Luottamushenkilötyö on tärkeä kunnallisen itsehallinnon kannalta. Kuntalaissa korostetaan erityisesti valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto tekee päätökset kaikissa kuntalaissa mainituissa kunnan kannalta tärkeissä asioissa. Valtuusto valitsee myös jäsenet kunnan toimielimiin.

Kuntaliitto kokoaa tietoja kuntien toimielinrakenteesta ja luottamushenkilöistä

Kuntaliitto tulee pyytämään tietoja kuntien toimielinrakenteesta, luottamushenkilöistä ja heidän palkkioistaan vuonna 2013 alkavalta valtuustokaudelta. Toimielinrakenteesta kysely kuntiin toteutetaan kuluvan vuoden joulukuussa. Vuonna 2013 tammi–helmikuun vaihteessa kysytään tietoja luottamushenkilöistä ja saman vuoden huhtikuussa palkkioista.

Kuntaliitto on tehnyt vastaavanlaiset kyselyt aikaisemmin usean valtuustokauden alussa. Kuntaliitto on ainut organisaatio, joka kerää tätä tietoa sekä kattavasti jokaisesta kunnasta että myös julkistaa koottuja tietoja kaikkien käyttöön vertailutiedoksi. Tietoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa internetistä osoitteesta www.kunnat.net/tilastot > Kuntavaali- ja demokratiatilastot.

 

Kuntaliiton tavoitteena on edistää tietojohtamista kunnissa. Tietoja tarvitaan lainsäädäntötyössä, muun muassa kuntalain uudistamisessa. Tietoja käytetään myös tutkimuksissa ja erilaisten koulutustilaisuuksien tietopohjana. Tietoja hyödynnetään myös kuntaorganisaatioiden pohjoismaisessa vertailussa. Kuntaliitto myös jalostaa tiedot vertailutiedoksi kunnissa tehtävän kehittämistyön tueksi.

Valtuustokaudelle 2013–2016 valittujen luottamushenkilöiden tietojen seuranta

 

Kuntaliitto suosittelee, että kuntien keskushallinnossa seurattaisiin valtuustokaudelle 2013–2016 valituista luottamushenkilöistä eräitä tietoja, kuten mihin puolueisiin luottamushenkilöt kuuluvat, millainen kokemus heillä on kunnallisista luottamustehtävistä, millaiset ovat heidän yksilöominaisuudet, millaisia palkkioita heille maksetaan. Olennaista on, että tietoa luottamushenkilöistä on saatavilla sekä kunnassa että koottuna kunnittaisena vertailutietona.

 

Nykyisin lähes kaikissa kunnissa ylläpidetään jonkin tyyppistä tietovarantoa oman kunnan luottamushenkilöistä. Tietovarannon olisi syytä olla kattava, laajempi kuin mitä palkkahallinto vaatii. Seurannan voi tehdä samalla kun tiedustellaan luottamushenkilön yhteystietoja. Erityisesti kuntaliitoksen yhteydessä on syytä säilyttää tieto kuntaliitoskuntien luottamushenkilöistä, nimenomaan heidän kokemuksensa aikaisemmista kunnallisista luottamustehtävistä.

 

Liitteenä on luettelo tiedoista, joita Kuntaliitto tulee kunnista kysymään.

Kuntaliitto lähettää kyselyistä erilliset kirjeet ja lomakkeet, joten tähän yleiskirjeeseen ei tarvitse vastata.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
toimitusjohtaja

 

Kaija Majoinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja

Tagit