Yleiskirje 1/80/2012, J. Partanen/eg, 2.1.2012

Vuoden 2011 yleiskirjeluettelo

​Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2011 yleiskirjeistä.

-----------

Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2011.

 

Lisätietoja/Närmare upplysningar:
Jarmo Partanen, puh. 09 771 2779, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

SUOMEN KUNTALIITTO

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Leivo 
talous- ja hallintojohtaja
ekonomi- och förvaltningsdirektör

 

Jarmo Partanen 
arkistonhoitaja
arkivarie

 

Liite

Yleiskirjeluettelo

 

Bilaga
Förteckning över cirkulär