Yleiskirje 25/80/2013, Matti Holopainen/eg, 11.12.2013

Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa

Kuntaliiton tavoitteena on, että kuntien ja valtionhallinnon välisessä tiedonsiirrossa siirryttäisiin toimintamalliin, jossa tiedon tarvitsija noutaa tiedot alkuperäisen tiedontuottajan rajapintapalvelusta. Kuntien rajapintapalvelut olisivat myös yritysten käytettävissä.

​Kuntien teknisen ja ympäristötoimentietojärjestelmiin kuntien yhteishankkeissa toteutetut ra-japintapalvelut ovat käyttöönotettavissa kunnissa. Kunnan tulisi kiireellisimpinä tietoina avata rajapintapalveluunsa rakennusten osoitteet ja muut rakennustiedot, hallinnolliset aluejaot ja kuntien toimipaikkatiedot sekä asemakaavatiedot. Näitä tietoja tarvitaan ajantasaisina pelastushallinnon tehtävissä sekä kaupallisia sähköisiä palveluja kehitettäessä. Kuntaliitto pyytää kuntia avaamaan rajapinnat ja liittymään Kuntien paikkaTietoPalveluun (KTP), josta kuntien tiedot ovat keskitetysti noudettavissa yritysten ja valtionhallinnon käyttöön.

KTP-palveluun liittyminen on kunnalle maksutonta. Tietojen testikäyttö on yrityksille maksutonta, millä kannustetaan yrityksiä kehittämään uusia palveluja. Kun yritys alkaa käyttää kunnan tietoja liiketoimintaan, kunta voi KTP-palvelussa periä yrityksiltä maksuja kunnan verorahoituksella kattamattomien, tiedon ylläpidon ja luovutuksen kustannusten kattamiseksi sen mukaan kuin kunta itse päättää. Kunnan tulee kuitenkin noudattaa PSI-direktiivin (2013/37/EU) asettamia reunaehtoja. Oheisessa muistiossa on kuvattu ja ohjeistettu rajapintapalvelujen avaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä kunnissa.

Lisätietoja:
Matti Holopainen, puh. 050 563 4622 
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen

varatoimitusjohtaja 

 

Leena Karessuo

johtaja, Alueet ja yhdyskunnat

Liite 

Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) - hankkeessa toteutettujen rajapintapalvelujen sekä Kuntien paikkaTietoPalvelun (KTP) käyttöönotto kunnissa

Jakelu 

Kunnanhallitus, Tekninen- ja ympäristötoimi

Tags