Yleiskirje 15/2015, 28.10.2015, Joonas Jännäri

Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2016

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2014 oli 10,68 senttiä ja 10,88 senttiä vuodelta 2015 (yleiskirje 26.11.2013, 20/80/2013). Kuntaliitto ja Teosto ovat 22.10.2015 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet esityskorvausten määrää, jossa korvauksen perusteena ovat suositussopimuksen mukaiset ansiotasoindeksin kehitys sekä arvioitu musiikin esittämisen volyymi.

Uuden suositussopimuksen mukaan musiikin esityskorvaus vuodelta 2016 on 11,01 senttiä kunnan asukasta kohden. Viivästyskorkona peritään yleisesti sovellettava viivästyskorko.

Lisätiedot:
Joonas Jännäri, puh. 040 834 3036, s-posti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi.

Liitteet Suomen Kuntaliitto - Teosto ry  Neuvottelumuistio 2016
        

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Hanna Tainio   
varatoimitusjohtaja

 

Joonas Jännäri
lakimies

 

NEUVOTTELUMUISTIO

Suomen Kuntaliitto

2016 

 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ("Teosto") ja Suomen Kuntaliitto ry ("Kuntaliitto") ovat tänään sopineet suositussopimuksesta kunnille seuraavaa:

Tausta

   

Vuonna 2008 Teosto ja Kuntaliitto sopivat uudistetun musiikin käyttöoikeussopimuksen käyttöönotosta kuntien kanssa. Uudistettu sopimus muodostuu kunnille lähetettävästä sopimusvahvistuksesta joka sisältää lupakohtaiset erikoisehdot ja yleiset sopimusehdot. Osapuolet sopivat tässä yhteydessä myös, että Teosto ja Kuntaliitto jatkavat entiseen tapaan kuntien musiikinkäyttöön sovellettavien ehtojen suositussopimista keskinäisillä kuntia koskevilla neuvottelumuistioilla.

Internet-käyttö  kunnan toiminnassa

 

Teosto ja Kuntaliitto ovat aiemmin sopineet kokeiluluontoisesta ja määräaikaisesta sopimuksesta Internet-käytöstä kunnan toiminnassa vuonna 2008 - 2009. Selvyyden vuoksi osapuolet toteavat, ettei määräaikainen lupa enää ole voimassa. Kuntien Internet-käyttöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Teosten hinnastoa.

Tiedottaminen

 

Kuntaliitto sitoutuu mahdollisimman pikaisesti tiedottamaan kunnille neuvotteluissa sovituista muuttuneista vuosittaisista hinnoista sekä yhteisesti sovituista muutoksista.

Teosto osaltaan tiedottaa kuntia muuttuneista hinnoista sekä sisältöön ja kattavuuteen sovituista muutoksista.

Musiikinkäyttökorvaus ja sen laskuttaminen

 

Musiikinkäyttökorvaus vuodelta 2016 on 11,01 senttiä kunnan asukasta kohden. Korvauksesta sovittaessa on otettu huomioon Tilastokeskuksen ilmoittama yleinen ansiotasokehitys sekä arvioitu musiikin käyttämisen määrä korvausperusteineen.

Teosto laskuttaa musiikinkäyttökorvaukset kunnilta kunkin kalenterivuoden huhtikuussa laskutusvuotta edeltävän kalenterivuoden väestötietojen perusteella. Korvauksen laskuttamisessa sovellettava kunnan asukasluku on viimeisin Tilastokeskuksen tai muun virallisen tilastoviranomaisen vahvistama kunnan asukasluku.

Muuta

Teosta ja Suomen Kuntaliitto pyrkivät hoitamaan korvausneuvottelunsa siten, että vuoden 2017 musiikinkäyttökorvaus voidaan  tiedottaa kunnille edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Tämä muistio korvaa 20.11.2013 Teosten ja Kuntaliiton välillä allekirjoitetun neuvottelumuistion.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2015

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Lasse Fast
Myynti- ja asiakaspalvelujohtaja

Suomen Kuntaliitto ry

Hanna Tainio
Varatoimitusjohtaja

Joonas Jännäri
Lakimies

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista