Yleiskirje 8/2017, 21.2.2017, Heikki Telakivi

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallista veteraanipäivää vietetään torstaina 27.4.2017. Nyt järjestettävä Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessä 31. valtakunnallinen tilaisuus.

​Tänä vuonna vietettävän veteraanipäivän tunnuksena on:

Kansallinen veteraanipäivä – Sinun veteraanipäiväsi
Nationella veterandagen – Din veterandag.

Maamme kuntien ja kuntayhtymien toivotaan osallistuvan päivän viettoon järjestämällä runsaasti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Kansallisen veteraanipäivän päätoimikunta ja Suomen Kuntaliitto toivovat kuntien ja kuntayhtymien ottavan huomioon päivän järjestelyissä veteraanien itsensä lisäksi erityisesti nuoret. Samoin toivotaan toimittavan laajassa yhteistyössä seurakuntien, puolustusvoimien, kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen, nuorisojärjestöjen sekä muiden paikallisten yhteisöjen kanssa.

Oheisena kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen päätoimikunnan suosituskirjelmä käyttöönne ja järjestelyjen tueksi.

Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Lahdessa 27.4.2017.

Kuntien ja kuntayhtymien tilaisuudet muodostavat jälleen keskeisen ja merkittävän osan kansallisen veteraanipäivän viettoa.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotista taivalta vietetään vuonna 2017. Tässä yhteydessä Kuntaliitolle on esitetty toivomus, että se myötävaikuttaisi viime sodissa kaatuneiden muistoksi pystytettyjen Pro Patria -muistolaattojen luettelointiin ja säilytykseen.

Tällaisia muistolaattoja on pystytetty useisiin kouluihin ja oppilaitoksiin, kaupungin- ja kunnantaloihin, kirkkoihin ja varuskuntarakennuksiin. Lisäksi useat yritykset ovat sellaisia pystyttäneet. Näitä muistolaattoja ei kuitenkaan ole missään luetteloitu, saati kuvattu. Eräissä kunnissa, kiinteistöjen kunnostuksen tai purkamisen, tai kuntaliitosten johdosta muistolaattoja on kerätty varastoihin. Liitto toivoo, että tällaisten laattojen sijoitus voitaisiin toteuttaa näkyvälle paikalle, esimerkiksi kunnantaloihin.

Kuntaliitto toivoo, että kunnat osaltaan luetteloisivat omissa kiinteistöissään olevat Pro Patria -muistolaatat – ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä seurakuntien ja varuskunnan kanssa – niiden ja muiden tiedossaan olevien yhteisöiden kiinteistöissä olevat muistolaatat. Tämän voisi parhaiten toteuttaa yhteistyössä paikallisten reserviläisjärjestöjen kanssa, niiden tietämystä ja tietotaitoa hyväksi käyttäen.

Juhlittaessa satavuotista itsenäisyyttä olisi hyvä, että itsenäisyyden säilyttämiseksi henkensä antaneiden muistoa kunnioittamaan pystytetyistä muistolaatoista olisi tietoa valtakunnallisesti. Kuntien keräämät tiedot toivotaan sen vuoksi välitettävän Kaatuneiden muistosäätiölle

Kaatuneiden Muistosäätiö
Arkadiankatu 12 B 
00100 HELSINKI
Sähköposti: toimisto@muistosaatio.fi

Lisätietoja:

Kansallisen veteraanipäivän päätoimikunnan jäsen, johtaja, kansainväliset järjestösuhteet Heikki Telakivi, heikki.telakivi@kuntaliitto.fi
Suomen Kuntaliitto, puh. 050 667 40

Päätoimikunnan valtakunnallisesta suosituksesta lisätietoa antaa 
Kansallisen veteraanipäivän päätoimikunnan sihteeri,
everstiluutnantti Ilpo Karvinen, 
Pääesikunta, henkilöstöosasto
PL 919, 00131 HELSINKI
puh. 0299 510 145

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Jari Koskinen    
toimitusjohtaja 
  
Heikki Telakivi
johtaja, kansainväliset järjestösuhteet

 

Liite
Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen päätoimikunnan suosituskirjelmä

 

tags