Yleiskirje 31/2017

Kuntaliitto, tasa-arvo ja Suomi 100

Kuntaliitto on vuonna 2017 ollut mukana 100 tasa-arvotekoa –kampanjassa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa.

Omana tasa-arvotekonaan Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntia edistämään tasa-arvoa Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla. Tasa-arvon peruskirja on laadittu Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyönä vuonna 2006. Suomessa 23 kuntaa ja kaksi maakunnanliittoa on tähän mennessä sitoutunut peruskirjaan. Peruskirjassa käsitellään sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja moniperusteisen syrjinnän ehkäisyä monesta näkökulmasta. Se kattaa kuntien ja maakuntien demokraattisen vastuun ja päätöksenteon, palvelut, työnantajaroolin, sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyn ja kestävän kehityksen.

Kuntaliitto muistuttaa, että kuntien ja maakuntien on otettava tasa-arvon edistäminen tosissaan, jotta saamme varmistettua sukupuolten tasa-arvokehityksen jatkossa. Eurooppalaisesta naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjasta on hyötyä politiikassa, strategian tasolla ja käytännön työssä, kuten esimerkiksi oman kunnan tasa-arvotavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutuksen seurannassa.

Kunnat ja maakunnat voivat edistää tasa-arvoa tekemällä päätöksiä, jotka lisäävät tasa-arvoa esimerkiksi julkisen liikenteen ratkaisuissa ja päiväkotien toiminnassa. Ne voivat myös huolehtia siitä, että keskustat ja puistot ovat yhtä turvallisia miehille ja naisille ympäri vuorokauden. Julkisina työnantajina kunnat ja maakunnat voivat näyttää esimerkkiä tasa-arvon edistämisessä. Hankinnoilla voidaan edistää tasa-arvoa muun muassa edellyttämällä, että tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oltava ajantasainen tasa-arvosuunnitelma. Tietoista tasa-arvon edistämistä on myös kieltäytyä tekemästä päätöksiä, jotka suoraan tai välillisesti heikentävät tasa-arvoa.

Naisten kunnallinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus täytti myös 100 vuotta. Naisten yhdenvertaisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden sisältäneet kunnallislait hyväksyttiin eduskunnassa marraskuussa 1917. Kuntaliiton julkaisussa Kari Prättälä kertoo miten tähän päädyttiin sata vuotta sitten ja kuinka naisten vaikutusvalta kuntapolitiikassa on kehittynyt sen jälkeen.

Oheisessa liitteessä on esitelty aiheeseen liittyvät Kuntaliiton julkaisut. Ne ovat saatavilla maksutta Kuntaliiton verkkokaupassa. Voitte myös halutessanne itse painaa niitä. Painoon soveltuvan pdf-tiedoston voi pyytää Arja Puukolta, arja.puukko@kuntaliitto.fi ja Sinikka Mikolalta, sinikka.mikola@kuntaliitto.fi.

Kuntaliitto tarjoaa tasa-arvoverkoston kuntien ja maakuntien yhteistyöfoorumiksi. Päivitämme verkoston tietoja ja pyydämmekin teitä lähettämään tiedon kuntanne toiminnallisesta tasa-arvosta vastaavasta yhteyshenkilöstä Kuntaliiton kirjaamoon kirjaamo@kuntaliitto.fi, Outi Tuurille outi.tuuri@kuntaliitto.fi ja Sinikka Mikolalle sinikka.mikola@kuntaliitto.fi tammikuun 2018 loppuun mennessä.

 

Tagit