Yleiskirje 16/2017

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2016 nettokuluista

Kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2016 nettokuluista olivat yhteensä 6 211 142,16 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %, joka oli yhteensä 4 423 896,00 euroa.

Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 1 787 246,16 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä/palauteta, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

 

Lisätiedot:

Timo Leivo, puh. (09) 771 2007
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Markku Jalonen, puh. (09) 771 2500
etunimi.sukunimi@kuntatyonantajat.fi

 

Tagit