Yleiskirje 11/2018, 12.10.2018, Joonas Jännäri

Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2019

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2018 oli 11,14 senttiä. Kuntaliitto ja Teosto ovat 2.10.2018 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet esityskorvausten määrää, jossa korvauksen perusteena ovat suositussopimuksen mukaiset ansiotasoindeksin kehitys sekä arvioitu musiikin esittämisen volyymi.

Uuden suositussopimuksen mukaan musiikin esityskorvaus vuodelta 2019 on 11,34 senttiä kunnan asukasta kohden. Viivästyskorkona peritään yleisesti sovellettava viivästyskorko.

Lisäksi Kuntaliitto ja Teosto ovat asiasta neuvoteltuaan sopineet 20.9.2018 yksityishenkilöiden toimesta tapahtuvan katusoiton sisällyttämisestä kuntien musiikinkäyttösopimukseen 1.1.2019 alkaen.

Lisäksi Kuntaliitto ja Teosto ovat asiasta neuvoteltuaan sopineet, että 1.1.2019 alkaen Musiikki kunnan toiminnassa lupatuotteen vuosilaskuun otetaan käyttöön minimilaskutusraja. Minimi on vuoden 2019 osalta 25 euroa.

Lisätiedot:
Joonas Jännäri, puh. 09 771 2454

Liitteet Kunnat Neuvottelumuistio 2019      

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio                                             
varatoimitusjohtaja   

Joonas Jännäri
lakimies                               

 

Tagit
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • perintä ja saatavan vanhentuminen
  • yhtiöoikeus
  • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet