Yleiskirje 6/2019

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2018 nettokuluista

Kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2018 nettokuluista olivat yhteensä 4 573 483,82 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %, joka oli yhteensä 3 706 460,00 euroa.
 
Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 867 025,00 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä/palauteta, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.
 
Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
 
Lisätiedot:
Markku Jalonen, puh. (09) 771 2500
etunimi.sukunimi@kuntatyonantajat.fi 
Arto Kortelainen, puh. 050 598 7272
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi