Yleiskirje 10/2022, 24.11.2022, Joonas Jännäri

Musiikin esityskorvaukset Gramex ry:lle vuonna 2023

Kuntaliitto ry ja Gramex ry ovat aloittaneet neuvottelut vuodenvaihteessa voimaan astuvan HYVA uudistuksen vaikutuksista kuntien musiikin käytön määrään, ja siitä Gramex ry:lle kuntasopimuksen mukaisesti suoritettavaan korvaukseen.

Tämän seurauksena ensi vuoden esityskorvauksen suuruus on edelleen neuvottelujen alla, ja tulee tarkentumaan vuoden 2023 puolella. Korvaus laskutetaan sen tarkennettua vuoden 2023 loppupuolella.

Sopimukseen perustuva hinnantarkistus vuonna 2023 on + 4,8 %:a. Korvauksen tarkistuksessa on kuntasopimuksen mukaisesti huomioitu yleinen ansio- ja kustannustason kehitys.

Gramex ry on tässä yhteydessä esittänyt neuvotteluita kuntasopimuksen uudistamisesta, tavoitteena päivittää kuntasopimus paremmin vastaamaan kuntien muuttuneita musiikin käytön muotoja ja laajuutta. Kuntasopimusuudistus on tavoitteena toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vuodevaihteessa 2023/2024.

Kuntaliitto ry tiedottaa jäseniään molemmista asiakohdista lisää neuvottelujen edetessä.

Lisätiedot
Joonas Jännäri, puh. 09 771 2454, +358 40 834 3036

Suomen Kuntaliitto ry

Joonas Jännäri                           
Lakimies

Tags