Yleiskirje 3/2022, 21.1.2022, Joonas Jännäri

Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2022

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2021 oli 11,76 senttiä. Kuntaliitto ja Teosto ovat 18.10.2021 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet esityskorvausten määrää, jossa korvauksen perusteena ovat suositussopimuksen mukaiset ansiotasoindeksin kehitys sekä arvioitu musiikin esittämisen volyymi.

Uuden suositussopimuksen mukaan musiikin esityskorvaus vuodelta 2022 on 12,04 senttiä kunnan asukasta kohden. Viivästyskorkona peritään yleisesti sovellettava viivästyskorko.
Minimilaskutusraja vuoden 2022 osalta säilyy ennallaan vuoden 2021 tasossa, ja on 25 euroa.

Tämä yleiskirje kumoaa  vastaavan aiemman yleiskirjeen.

Aiheesta lisää

Tekijänoikeussuositussopimukset

Tags