Paikkatiedon opas

Paikkatietotekniikka ja -menetelmät

GPS 

Paikkatietoikkuna
Geodeettinen laitos

Yliopistot

TKK-Geodesian laboratorio

Aalto-yliopisto Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Muut linkit

Trimble Navigation Limited

GPS World online Magazine 

Koordinaattijärjestelmät

Maanmittauslaitoksen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät 

Lahden kaupungin taso- ja korkeusjärjestelmien vaihtaminen euref-fin ja n2000-järjestelmiin (Petri Honkasen diplomityö, Aalto-yliopisto, helmikuu 2010), kts. kohta "Liitteet"