Kuntaliiton organisaatio ja päätöksenteko

Kuntaliitossa työskentelee noin 140 henkilöä pääosin asiantuntijatehtävissä. Kuntaliitolla on myös Brysselissä toimisto, joka seuraa kunnille tärkeiden EU-lainsäädäntöhankkeiden valmistelua, viestii niistä kunnille ja muille sidosryhmille sekä vaikuttaa EU:n päätöksenteossa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kuntaliiton osaamisalueet ja yksiköt ovat:

 • Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
 • Elinvoima ja talous -yksikkö
 • Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
 • Lakiyksikkö
 • Strategiayksikkö, sis. kuntapolitiikka ja -johtaminen, kestävä kehitys sekä digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
 • Esikuntayksiköt
  • Asiakkuudet, viestintä ja kansainväliset asiat -yksikkö                                  
  • Henkilöstö ja hallinto -yksikkö
  • Talousyksikkö
  • Ruotsinkieliset asiat -yksikkö

Kuntaliitto-konserni

Kuntaliitto-konsernissa on kaksi liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä: FCG Finnish Consulting Group Oy ja KL-Kustannus Oy, joiden 100-prosenttinen omistaja on Kuntaliiton kokonaan omistama Kuntaliitto Holding Oy.

Lisäksi konserniin kuuluvat Kuntaliitto Palvelut Oy ja Kunta-Efeko Oy, jotka tarjoavat palveluja pääasiassa Kuntaliitto-konsernille. Hallinnolliset ja ICT-tukipalvelut Kuntaliitolle tuottaa Inservio Oy, jonka Kuntaliitto omistaa tasaosuuksin Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n kanssa. Suomen Kuntaliitto ry omistaa Hansel Oy:stä 35 %.

FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palvelujen kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita.

KL-Kustannus Oy on kunta-alalle mediaa ja tapahtumia tuottava yhtiö. Palvelutarjontaan kuuluu Kuntalehti, Kuntatekniikka-lehti, Kunta.tv, Kuntamarkkinat sekä Piiri-tapahtuma. Yhtiön palvelut tavoittavat kattavasti suomalaiset kuntapäättäjät, viranhaltijat ja luottamushenkilöt, sekä kuntien kanssa toimivat yritykset ja yhteisöt. KL-Kustannus tarjoaa yleisölleen ajantasaista tietoa ja ammattimaisia kohtaamispaikkoja päätöksenteon tueksi.

Päätöksenteko

Kuntaliiton toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta mm. valitsee hallituksen sekä hyväksyy liiton talousarvion ja tilinpäätöksen. Hallitus johtaa liiton toimintaa. Hallituksella on työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. Kuntien edustajista koostuvassa liiton valtuuskunnassa on 76 jäsentä ja hallituksessa on 15 jäsentä. Kuntaliiton valtuuskunta valitaan joka neljäs vuosi jäsenäänestyksellä. Valtuuskunnan vaali pidettiin vuoden 2021 lopulla.

Kuntaliitossa on sääntöjen mukaan kaksi neuvottelukuntaa, Pienten kuntien neuvottelukunta ja Ruotsinkielinen neuvottelukunta (Svenska delegationen), jotka valtuuskunta asettaa. 

Kuntaliiton johto

Kuntaliiton johtajat
Timo Reina, Minna Karhunen ja Hanna Tainio

Kuntaliiton johtoryhmän muodostavat:

 • Minna Karhunen, toimitusjohtaja
 • Timo Reina, varatoimitusjohtaja (elinvoima ja talous -yksikkö)
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja (hyvinvointi ja sivistys -yksikkö)
 • Elina Liippola, talousjohtaja 
 • Hannele Lindfors, henkilöstö- ja hallintojohtaja 
 • Juha Myllymäki, lakiasiainjohtaja (lakiyksikkö) 
 • Markus Pauni, strategia- ja kehitysjohtaja (kuntapolitiikka ja -johtaminen, digitalisaatio & Kuntaliiton strategiatyö)
 • Ulf Stenman, johtaja (ruotsinkieliset asiat)
 • Miira Riipinen, johtaja (yhdyskunta ja ympäristö)
 • José Valanta, yhteysjohtaja (asiakkuudet, viestintä ja kansainväliset asiat & edunvalvonnan koordinaatio)
 • Tommi Maasilta, henkilöstön edustaja

Lisätietoa aiheesta

Kuntaliiton strategia 2023-2026

Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää