Saavutettavuusseloste

Työskentelemme yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoittelemme sitä, että palvelumme ovat helppokäyttöisiä ja kaikkien käytössä, vaikkakin Kuntaliiton palvelut suunnataan ensisijaisesti kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Tämä on Kuntaliiton saavutettavuusseloste. Kuntaliiton verkkopalveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.kuntaliitto.fi sekä sen kieliversioita. Lisäksi tämän seloste kattaa palvelut:

Seloste on alunperin julkaistu 10.8.2020, ja selostetta on päivitetty viimeksi 9.9.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuus on arvioitu Kuntaliiton omana työnä, tukena arvioinnissa ovat olleet tekniset työkalut sekä kolmannen osapuolen vuonna 2018 toteuttama arviointi sivuston saavutettavuudesta.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Kuntaliitto.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset, ja muutamia poikkeuksia lukuunottamatta sivustolla ei ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita (täyttää WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriittiset vaatimukset).

Yleisen verkkopalvelun toimivuuden kannalta tilanne on siis melko hyvä. Alla on listaus erillisistä palveluista tai toteutuksista, joissa on parannettavaa ja joiden saavutettavuutta suunnittelemme parantavamme.

Valikon toimivuus

Kuntaliitto.fin valikossa on muutamia toimivuusongelmia, kuten se, että tietyissä tilanteessa valikko näkyy vain osittain ja joillakin vanhoilla selaimella on ongelmia. Nämä ongelmat ovat myös saavutettavuusongelmia. Tulemme korjaamaan valikon toimivuutta elo-syyskuussa 2020, ja samassa yhteydessä varmistamme, että toteutus on kaikin tavoin saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Liitetiedostot

Sivuston liitetiedostot ovat osittain vaatimusten mukaisia.  Tiedostopohjamme huomioivat saavutettavuuskriteerit, ja olemme järjestäneet koulutusta ja tukea tiedostojen oikeaoppiseen käyttöön. 

23.9.2018 jälkeen julkaistut liitteet ja tiedostot on pyritty julkaisemaan saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, mutta ei-saavutettavia tiedostoja saattaa vielä löytyä. Näissä tapauksissa liitteet on mahdollista pyytää saavutettavana versiona. Ole näissä tapauksissa meihin yhteydessä kohdassa saavutettavuuspalaute esitellyillä tavoilla.

Videot ja äänitiedostot

Jos videot ovat jaossa yli kaksi viikkoa, ensijainen keinomme täyttää saavutettavuusvaateet on tekstitys. Tästä on seuraavia poikkeuksia: 

  • Tarvittaessa voidaan myös käyttää erikseen sopien jotain muuta vastinetta. 
  • Yli 45 minuutin mittaisen taltiointien osalta voimme vastata saavutettavuusvaateisiin myös siten, että tapahtuman aineisto on verkossa saatavilla saavutettavasti (esimerkiksi esitykset) ja tapahtumasta on tehty uutismuotoinen yhteenveto. 

Podcasteistä ja muista äänitiedostoista tuotamme erillisen tekstivastineen.

Video- ja äänitiedostojen osalta siirrymme saavutettavuusvaatimusten tasolle alkaen 23.9.2020. Osa vanhemmasta materiaalista on jo toteutettu saavutettavuusvaatimusten tasolle.

Video- ja äänitiedostoja julkaisemme Kuntaliitto.fin lisäksi tai sijaan myös useissa eri kanavissa, kuten Youtubessa, Kunta.tv:ssäSoundcloudissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Toteutamme videoiden tekstityksen SRT-tiedostoina. Eli julkaistessamme videon Youtubessa, Kunta.tv:ssä tai Facebookissa liitämme tekstityksen mukaan tiedotomuodossa. Elokuussa 2020 Twitter-tilimme muoto ei sallinut vielä SRT-tiedoston käyttöä. Tätä selvitämme syksyllä 2020. Twitterissä julkaistavat videot löytyvät tekstitettynä muista palveluista.

Erillissovellukset osana verkkopalvelua

Elinvoimaindikaattori ja Kuntakuvaajat. Palvelut on toteutettu avoimen lähdekoodin Highcharts-työkalun avulla. Periaatteessa toteutus huomioi saavutettavuuden. Tulemme uusimaan värimaailmaa (kontrasti jne.) syksyllä 2020, ja samassa yhteydessä arvioimme myös toteutuksen teknisen toimivuuden.

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Erillisessä, mutta Kuntaliitto.fin osana toimivan palvelun käyttöliittymä ei toimi täysin lukulaitteilla. Lisäksi palvelussa on käyttöliittymähaasteita, muun muassa linkkejä on liian lähellä toisiaan. Tulemme uusimaan palvelun osittain vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuntanavigaattori tarjoaa karttapohjaista tietoa. Toiminnallisuutta käytetään suppeammassa muodossa myös muualla verkkopalvelussa, kuten kaupunkien ja kuntien lukumäärät ja väestötiedot -sivulla. Palvelu on toteutettu avoimen lähdekoodin Highmaps-työkalun avulla. Karttojen värimaailma on toteutettu alkuvuonna 2020 saavutettavuuskriteereiden mukaisesti. Karttanäkym, muiden graafien esittämistä muutetaan samaan tahtia Elinvoimaindikaattorin ja Kuntakuvaajien uusimisen myötä. Karttanäkymän lisäksi samat tiedot ovat saatavilla joko muualla Kuntaliitto.fi-palvelussa, tai sitten Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta.

Kuntien tuottavuus -palvelu on toteutettu Tableau-työvälineellä, ja upotettu osaksi verkkopalveluamme. Palvelun saavutettavuus tullaan arvioimaan syksyllä 2020, ja toteutamme tarvittaessa muutoksia palveluun.

Erilliset palvelut omalla domainilla

Kuntavaalit.fi (kieliversioineen) on toteutettu ns. alasivustona osana Kuntaliitto.fitä. Teknisesti palvelu on samansisältöinen kuin Kuntaliitto.fi, eli palvelun haasteet ovat samaisia kuin Kuntaliitto.fi:ssä. Ainoat erot tulevat väreissä ja tyyleissä. Niissä on huomioitu riittävät kontrastit ja muut saavutettavuuden edellyttämät asiat.

Hyvinvointikertomus.fi on erillinen verkkopalvelu. Palvelun uusi versio julkaistaan syyskuussa 2020. Uudessa versiossa tekniset saavutettavuuspuutteet on korjattu, ja väreissä ja käyttöliittymässä on huomioitu saavutettavuus. Sivustolla navigoidaan myös kartan avulla, mutta rinnan on mahdollisuus etsiä tietoa valikon kautta. Tulkintamme mukaan palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuspalaute

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@kuntaliitto.fi. Toivomme, että laitatte otsikkokenttään myös maininnan "saavutettavuuspalaute", niin palaute ohjataan nopeasti oikeille henkilöille.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessamme voi mennä 14 päivää, mutta ongelmien korjauksessa mahdollisesti myös pidempään.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Kuntaliiton yhteystiedot saavutettavuuteen liittyen

Voit olla halutessasi yhteydessä Kuntaliiton verkkopalveluiden kehityspäällikkö Tony Hagerlundiin. Huomioi, että varsinainen saavutettavuuspalaute on syytä antaa yllä olevien yhteystietojen mukaisesti lomakkeella tai asiakaspalvelun kautta.