Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kuntaliittolaisten sekä Kuntaliiton palvelusähköpostien yhteystiedot.

Suodata yhteystiedot
Palvelusähköposti demokratiatiimi
Palvelusähköposti demokratiatiimi
 • Palvelusähköposti demokratia ja osallisuus
 • Demokratiaan ja osallisuuteen liittyvät kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • demokratia@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti hallintolakimiehet
 • Palvelusähköposti hallintolakimiehet
 • Mm. kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • hallintolakimiehet@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti hankintaneuvonta
Palvelusähköposti hankintaneuvonta
 • Palvelusähköposti hankintaneuvonta
 • Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset
 • Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • hankinnat@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti Kuntajohtaminen
Palvelusähköposti Kuntajohtaminen
 • Palvelusähköposti kuntajohtaminen
 • Kuntajohtamista koskevissa asioissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä kuntajohtamisen palvelusähköpostiin.
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • kuntajohtaminen@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti Kuntatalous
Palvelusähköposti Kuntatalous
 • Palvelusähköposti kuntatalous
 • Palvelemme kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä talouteen liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme:
 • kuntatalous@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti muutostuki
Palvelusähköposti muutostuki
 • Palvelusähköposti muutostuki Kuntaliitto palvelee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme. muutostuki@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti siviililakimiehet
Palvelusähköposti siviililakimiehet
 • Palvelusähköposti siviililakimiehet
 • Mm. sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevat kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • siviililakimiehet@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti Sivistystoimi
Palvelusähköposti Sivistystoimi
 • Palvelusähköposti sivistystoimi
 • Palvelemme kuntia opetus- ja kulttuuritoimea koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme: sivistys@kuntaliitto.fi
 • Henkilöstön kelpoisuusasioihin liittyvät kysymykset voi laittaa osoitteeseen: KTovtes(at)kuntatyonantajat.fi
Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys
Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys
 • Palvelusähköposti soster
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme:
 • soster@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti Tekniikka
Palvelusähköposti Tekniikka
 • Palvelusähköposti tekniikka
 • Kunnallistekniikka, infra, jätehuolto, rakennuttaminen
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kunnallistekniikkaan, infraan, jätehuoltoon, rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • tekniikka@kuntaliitto.fi
Palvelusähköposti Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys
Palvelusähköposti Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys
 • Palvelusähköposti ympäristöasiat
 • Ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ympäristönsuojelun ja/tai ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön, normien, ohjeiden yms. soveltamista ja tulkintaa liittyvissä asioissa.
 • Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • ymparistoasiat@kuntaliitto.fi