Kunnanjohtajan johtajasopimus sekä tavoite- ja kehityskeskustelut

Kunnanhallituksen puheenjohtajille suunnattu ohjeistus johtajasopimuksen laadintaan ja säännöllisten tavoite- ja kehityskeskustelujen käymiseen.

Tällä ohjeistuksella pyritään selkiyttämään johtajasopimuksen tarkoitusta, sisältöä ja laadintaprosessia. Lisäksi tämä ohjeistus sisältää johtajasopimuksen liitteenä olevan kunnanjohtajan vuosittaisten tavoitteiden päivittämisen osana tavoite- ja kehityskeskustelua sekä ohjeistuksen kunnanjohtajan irtisanoutumiseen johtajasopimuksen mukaisesti.