Julkaisun etusivulle

Sähköiset kiinteistönluovutusilmoitukset

Jos aiot lähettää luovutusilmoituksia sähköpostin välityksellä, ota yhteyttä asianomaiseen maanmittaustoimistoon ja kuntaan ja sovi sähköisessä asioinnissa noudatettavasta menettelystä.

Kiinteistönluovutusilmoitukset tehdään sähköisesti Maanmittauslaitoksen palvelussa. Palvelu välittää kaupanvahvistusilmoitukset kuntaan etuosto-oikeutta koskevaa selvitystä ja valmistelua varten.