Julkaisun etusivulle

Arvonlisävero teknisessä toimessa

Teknisen toimen maankäyttösopimukset verottomia arvonlisäverotuksessa 

Keskusverolautakunnan 15.9.2004 antaman lainvoimaisen ennakkoratkaisun (57/2004) mukaan kunnan ei tule suorittaa arvonlisäveroa maanomistajalta saatavasta kehittämiskorvauksesta tai maankäyttösopimuksen perusteella saatavasta korvauksesta, jolla katetaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia kunnallistekniikan suunnittelusta, työn valvonnasta ja rakentamisesta sekä tien rakentamisesta. 

Kyse on viranomaistoiminnaksi katsottavasta julkisoikeudellisesta suoritteesta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja jonka tuottamiseen kunnalla on yksinoikeus.  

(KVL 15.9.2004/57)

Arvonlisävero – Kunta – Viranomaistoiminta – Maankäyttösopimus – Julkisoikeudellinen maksu 

Kunnan lakiin perustuvan yksinoikeuden perusteella harjoittama kaavoitustoiminta ja kaavan toteuttamiseksi tehtävä yhdyskuntarakentaminen ovat kunnan viranomaistoimintaa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maanomistajalla on velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Kunnan saadessa maanomistajalta osan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvista kustannuksista maankäyttösopimuksen perusteella, maanomistajan suorittamaa korvausta oli pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävänä julkisoikeudellisena maksuna.

Koska kunnan toiminta ei ollut arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettua liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa palvelun myyntiä, kunnan ei ollut suoritettava arvonlisäveroa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajalta perimistään kustannuksista.
Ennakkoratkaisu ajalle 15.9.2004–31.12.2005.

Arvonlisäverolaki 1 § ja 6 §

Lähde: Kuntatalous 5/2004