Julkaisun etusivulle

Luovutusvoiton verotus maata kunnalle myytäessä