Julkaisun etusivulle

Tonttien markkinointi

Tonttien markkinointitarve vaihtelee maan eri osissa hyvin paljon. Kasvukeskuksissa ja niiden kehysalueilla asuntotonttien ja liikerakennustonttien varsinaista markkinointitarvetta ei juuri ole. Ilmoitukset tonttien hakuajoista paikallislehdessä ja internetissä ovat riittäviä toimenpiteitä. Uusia asuntoalueita avattaessa saattaa olla tarvetta tehdä erityisiä toimenpiteitä ensimmäisten tonttien rakentumisen edistämiseksi.

Kasvukeskusten ulkopuolella tonttien markkinointiin on kiinnitettävä eri tavalla huomiota. Tällöin tonttimarkkinointi on osa koko kunnan markkinointia. Tuleva asukas ei valitse asuinkuntaansa tontin ominaisuuksien perusteella, vaan työmahdollisuudet, liikenneyhteydet, kunnan palvelutaso, hyvä ympäristö, vapaa-ajan viettomahdollisuudet jne. ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella asuinpaikka valitaan.

Kuntien asema tonttien tarjoajana on yleisesti niin hyvin tunnettu, että sen korostamisen on harvoin tarvetta. Sen sijaan kunnan yleismarkkinointi ja kunnan em. ominaisuuksien esiintuominen erilaisten kamppanioiden, asuntomessujen yms. yhteydessä on hyödyllisempää. Viime aikoina useampien kuntien yhteismarkkinointi ja yhteistyö työantajien ja rakennusliikkeiden kanssa on yleistynyt. Yritystonttien markkinointitarve on jatkuvaa sekä kasvukunnissa että muualla maassa.

Tällöin yhteistyö kunnan elinkeinotoimen, kaavoituksen, kunnallistekniikan rakentamisen ja tontinluovutuksen välillä on ratkaisevaa myönteisten tulosten saavuttamisessa. Yritysten kannalta kunnan sijainti, liikenneyhteydet, energian saatavuus, koulutetun työvoiman saatavuus, verkottumismahdollisuudet muiden yritysten kanssa, päätöksen teon nopeus jne. ovat ratkaisevia tekijöitä.