Julkaisun etusivulle

Tutkimus tonttien alennusmyyntikampanjasta

​Tutkimuksen (K. Perhola, TKK) perusteella alennusmyyntikampanjoita on järjestetty jopa yli puolessa kaikista kunnista. Alennusmyyntikampanjan taustalla oli usein tarve saada uusia asiakkaita kuntaan, kunnan suuri tonttivaranto, tai tarve paikata kunnan taloutta. Kampanjat olivat yleensä tehokkaita. Noin puolessa tapauksissa alennusmyyntikampanja lisäsi tonttien myyntiä, tyypillisimmillään noin 20 %. 

Suurin osa kampanjoista ei kohdannut kritiikkiä, mutta sitä ilmeni, lähinnä toisilta tontinostajilta. Kuntien tonttien luovutusta säätelevät lähinnä kuntalaki sekä yleiset hallinnolliset periaatteet. Kritiikkiä esittäneet tahot katsoivat että tontin alennusmyyntikampanja ei kohtele kuntalaisia tasapuolisesti. Tasapuolisuuden määrittäminen on jäänyt oikeuskäytännön kuvaamiseksi, ja tutkimuksessa on selostettu KHO:n asiaan liittyvät ennakkoratkaisut.

Tutkimus on julkaistu Teknillisen korkeakoulun kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuna C 69, ISBN 951-22-4941-3. Julkaisua voi tilata Teknillisen korkeakoulun kiinteistöopin laboratoriosta, puh (09) 451 3871, email: real.estate.studies@hut.fi.