Maapolitiikan opas

Luovutusvoiton verotus maata kunnalle myytäessä

Kiinteää omaisuutta valtiolle, maakunnalle, kunnalle tai kuntayhtymälle luovutettaessa luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 prosenttia Tuloverolaki 49§ Osittain verovapaat luovutusvoitot.