Julkaisun etusivulle

Lähdeluettelo

 1. Saavutettavuusdirektiivi suomeksi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1484219651707&uri=CE….
 2. https://fi.wikipedia.org/wiki/Saavutettavuus.
 3. http://www.kulttuuriakaikille.fi/.
 4. EIDD:n Tukholman julistus 2004: http://dfaeurope.eu/what-is-dfa/dfa-documents/the-eidd-stockholm-declar…
 5. YK:n vammaisjulistus: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-righ…
 6. P. Ylitalo-Kallio, ”Kirjoitelma: ITIMS53 Interaktiivisen median suunnittelun tutkimus 2012”
 7. Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi Toimenpideohjelma 2017–2021: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79917
 8. Tilastokeskus: http://www.stat.fi/til/vrm.html
 9. ”Ilman viittomakieltä verkkosivu ei olisi meidän juttu” : Tutkimus Kuurojen Liiton verkkoviestinnän vaikutuksista
 10. http://www.kuurojenliitto.fi
 11. Vaasan kaupunki: Youtube-kanava https://www.youtube.com/watch?v=wNp3vuzd1Vo
 12. Kotimaisten kielten keskus: https://www.kotus.fi/kielitieto/virkakieli
 13. Kotimaisten kielten keskus:http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/yleiskieli/ohje/568
 14. http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_symboleja_viestintaan_k…
 15. Don’t make me think. Don’t Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition)
 16. No Coffee: https://chrome.google.com/webstore/detail/nocoffee/jjeeggmbnhckmgdhmgdc…
 17. ZoomText: https://www.zoomtext.com/products/zoomtext-magnifierreader/
 18. MAGic: http://www.freedomscientific.com/Products/LowVision/MAGic
 19. NVDA: https://www.nvaccess.org/
 20. Jaws: http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/Jaws
 21. Narrator: https://support.microsoft.com/en-us/help/22798/windows-10-narrator-get-…
 22. VoiceOver: https://www.apple.com/accessibility/mac/vision/
 23. Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Pidp431556432
 24. European Accessibility Act proposal, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6147_en.htm
 25. Musiikkitalon sanakartta: www.musiikkitalo.fi/fi/artikkelit/musiikkitalon-sanakartta-
 26. EN 301 549: ETSI standardi (englanniksi): Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe: http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en…
 27. W3C: WCAG2.0 http://www.w3.org/TR/WCAG/
 28. W3C WCAG2.1 http://www.w3.org/TR/WCAG21/
 29. JHS 190: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs190
 30. Kuntaliitto: Kuntaviestinnän opas https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/viestintaopas…
 31. Suomi.fi-palvelutietovaranto https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/
 32. GitHub: https://github.com/
 33. Directive on the accessibility of public sector web pages and mobile applications, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_en.htm
 34. Selkokeskuksen sivut: www.selkokeskus.fi
 35. Kehitysvammaliiton Papunet –tietosivut saavutettavuudesta: http://papunet.net/saavutettavuus
 36. Saavutettavuusdirektiivin työryhmä Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/tyotila4533630
 37. VM:n saavutettavuusdirektiivin hankesivu: http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=24101
 38. Saavutettavuusdirektiivin sivut VM:n sivuilla: http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
 39. Kuntaliiton yleiskirje verkkotiedottamisesta: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen…
 40. Vanhatupa, Heli (2016)