Julkaisun etusivulle

Liite 1. Arvio vammaisten henkilöiden määrästä Suomessa ja heidän erityistarpeistaan

Liikkumis- ja toimimisesteisyys
Etujärjestö
Tapausten arvioitu määrä maassaTunnistetut tarpeet

Autismikirjon ihmisiä
Autismiliitto ry

1-1,2 %

Vaikeus sosiaalisessa kommunikaatiossa, joka vaikuttaa siihen, miten he tulkitsevat kirjoitettua kieltä tai symboleja (kuvallista kommunikaatiota) liittyen esimerkiksi viranomaisviestintään (vrt. esim. Kela-asiointi, työvoimapalvelut tai vaikkapa koronakriisiviestintä jne.). 

Kehitysvamma
Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

40 000

Voi olla liikkumis- tai toimimis­esteinen taikka molempia

Aivovamma
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry

100 000

Voi olla liikkumis- tai toimimis­esteinen taikka molempia

Selkäydinvamma
Aivovammaliitto ry,
Akson ry, Invalidiliitto

3 000

⅔ näistä pyörätuolin käyttäjiä => inva-wc, luiskat, hissit, nostimet jne. + mahdolliset muut apuvälineet

Kuulon alenema
Kuuloliitto ry

750 000

 

Kuulokojeita myönnetty
Kuuloliitto ry

100 000

Induktiosilmukka

Kuulonäkövammainen
Kuuloliitto ry

5 000

Visuaalisen + auditiivisen infon tarve suuri

Kuuro
Kuurojen Liitto ry

8 000

 

Kuuroutunut
Kuurojen Liitto ry

3 000

Visuaalinen info

Syntymäkuuro
Kuurojen Liitto ry

5 000

Visuaalinen info

Kuurosokea
Suomen Kuurosokeat ry

1 000

Tuntoon perustuva opastus

Lihastautinen
Lihastautiliitto ry

10 000

Liikkumisapuväline

Näkövammainen
Näkövammaisten liitto ry

50–60 000

 

Heikkonäköinen
Näkövammaisten liitto ry

70 000

Auditiivisen infon tarve

Sokea
Näkövammaisten liitto ry

10 000

Tuntoon perustuva opastus + auditiivisen infon tarve

CP-vamma
Suomen CP-liitto ry

10 000

Arviolta 2 % väestöstä: useim­mat pyörätuolin käyttäjiä, inva-wc, luiskat, hissit, nosti­met jne. + mahdolliset muut apuvälineet

Keskushermostosairaudet, kuten Parkinson, Dystonia, Hunington jne.
Suomen Parkinsonliitto ry

16 000

 

Nivelreuma ja muut reumasairaudet
Suomen Reumaliitto ry

35 000

Heikentävät liikkuvuutta, liik­kumisapuvälineet

Lyhytkasvuiset
Lyhytkasvuiset ry

1 000

Käyttölaitteiden sijaittava matalalla

MS-tauti
Neuroliitto ry

7 000

Näkökyvyn heikkeneminen ja liikkumisvaikeudet