Kuntien saavutettavuusopas

Verkkopalveluiden saavutettavuudesta tehdään nyt arkipäivää

EU-direktiivi julkisen sektorin elinten verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (saavutettavuusdirektiivi) tuli voimaan joulukuussa 2016.

Päätimme Kuntaliitossa, että emme odota direktiivin toimeenpanon valmistumista, vaan pyrimme tukemaan kuntia ennakoivasti tämän oppaan avulla ja huomioimaan saavutettavuuden vaatimuksia eri näkökulmista. Olemme tavoitelleet yleistasoista ja helposti ymmärrettävää opasta saavutettavuudesta, huomioiden se mitä direktiivin toimeenpanosta tiedetään tässä vaiheessa.

Uudessa kuntalaissa korostetaan kunnan velvollisuutta jakaa tietoa yleisen tietoverkon - selkosuomella verkkopalveluiden - kautta. Erityisen tärkeäksi kuntalaissa nostetaan se, miten kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan asioihin. Verkkopalveluiden merkityksen kasvaessa on yhä tärkeämpää, että julkiset verkkopalvelut ovat kaikkien saavutettavissa. 

Käyttäjien valmiudet ovat erilaisia ja ne voivat vaihdella iän ja elämäntilanteen mukaan. Verkkopalveluiden ollessa saavutettavia yhä useampi voi käyttää niitä vaivatta tai pärjätä kevyemmällä ohjauksella. Kunnalle on kustannustehokasta tuottaa palveluita verkossa mahdollisimman suurelle käyttäjäjoukolle. Samalla voidaan kohdistaa rajalliset resurssit tukemaan heitä, jotka apua eniten tarvitsevat.

Saavutettavuusdirektiivin myötä kunnille tulee uusia velvoitteita, mutta myös mahdollisuuksia palvella kuntalaisia paremmin. Saavutettavuuden huomioiminen vaatii uutta osaamista sekä kykyä asettua erilaisten käyttäjien asemaan. Hyvin suunnitellut ja saavutettavat verkkopalvelut ovat sekä käyttäjäystävällisiä että kustannustehokas tapa antaa tietoa ja järjestää kuntien palveluita. Haluamme tukea kuntia muutoksessa.

Oppaan sisällön ovat tuottaneet Kuntaliiton tilauksesta Terhi Tamminen ja Petteri Alinikula.

Kiitos yhteistyöstä!

Tony Hagerlund, verkkoviestintäpäällikkö
Elisa Kettunen, erityisasiantuntija
Mattias Lindroth, erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto ry

Julkaisu: Kuntien saavutettavuusopas, 2017
Kirjoittajat: Terhi Tamminen, Petteri Alinikula ja Kuntaliitosta Tony Hagerlund ja Mattias Lindroth