Julkaisun etusivulle

1. Yleistä

Kunnat ovat järjestäneet sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien hoitamisen erilaisin hallinnollisin ratkaisuin. Monissa tilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoidetaan myös muun kuin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa kunnan yksiköissä. Lisäksi kunnissa ja kuntayhtymissä on kehitetty pitkään toimialojen välisiä yhteistyömuotoja, joiden osalta ei kaikissa tilanteissa ole selvää, mitkä tehtävät ja mikä osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. 

Tässä muistiossa käsitellään erityiskysymyksiä ja annetaan suosituksia, jotka koskevat kunnassa tai vapaaehtoisessa kuntayhtymässä nk. yhdyspintatehtävissä työskentelevän henkilöstön siirtymistä 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Meille Kuntaliittoon on tullut kysymyksiä nk. yhdyspintatehtävissä työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavan henkilöstön siirtymisestä. Otamme tässä muistiossa kantaa näihin kysymyksiin ja selvitämme periaatteita ratkaisujen pohjaksi.

Silloin, kun lainsäädännön tai tehtävän perustella ei suoraan ilmene henkilön asema liikkeenluovutuksessa, tulee kuntien ja hyvinvointialueen selvittää ja neuvotella, keiden osalta siirtymisen edellytykset täyttyvät. Henkilöstösiirrot tulee toteuttaa siten, ettei kuntien eikä hyvinvointialueiden kyky vastata niiden vastuulle 1.1.2023 alkaen kuuluvista tehtävistä vaarannu.  

Tässä muistiossa ei käsitellä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastuslaitoksen toimintayksiköissä sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen tehtävissä työskentelevän henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Muistiossa ei myöskään käsitellä tukipalveluhenkilöstön siirtoa koskevia kysymyksiä. Muistiossa käsitellään pakkokuntayhtymistä (sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri) siirtyvää henkilöstöä vain niiltä osin kuin nämä liittyvät yhdyspintatehtävien hoitamiseen.