Julkaisun etusivulle

5. Kuntien, vapaaehtoisten kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden neuvottelut

Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien on huolehdittava esivalmisteluvaiheesta lähtien jatkuvasta viestinnästä henkilöstölle. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden on aloitettava hyvissä ajoin neuvottelut yhdyspintatehtäviä koskevista yhteistyön ja henkilöstön siirtoon liittyvistä kysymyksistä. Kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (13.4.2007/449). Sote-uudistuksessa on kyse sekä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta (4 §) että liikkeen luovutuksesta (11 §). Hallituksen esityksessä (HE 241/2020 vp) todetaan, että hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon ja kuntien on selvitettävä kyseisten tehtävien tarkat henkilömäärät hyvissä ajoin ennen 31.12.2022. Kuntien, vapaaehtoisten kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden on yhteistyössä ylläpidettävä jatkuvasti päivittyvää tietoa siirtyvästä henkilöstöstä 31.12.2022 saakka. 

Suositus

 1. Hyvinvointialueen väliaikaishallinto on suorittanut tiedon keruun syksyllä 2021 henkilöstösuunnittelun perustaksi ja tarkentaa antamiaan tietoja vuoden 2022 aikana.
 2. Kunnat ovat toimittaneet hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä arviot 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuluista (voimaanpanolaki 26 §) sekä 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
 3. Neuvottelut on aloitettava välittömästi yhdyspintatehtävissä työskentelevien osalta. 

  Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien on huolehdittava esivalmisteluvaiheesta lähtien jatkuvasta viestinnästä henkilöstölle ja aloitettava YT-lain mukainen yhteistoimintamenettely. Muun muassa henkilöstön siirtyminen kunnilta tai kuntayhtymiltä hyvinvointialueille kuuluu yhteistoimintaelimessä käsiteltäviin asioihin.

  Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden henkilöstön edustajien kanssa.

 4. Kunnan YT-lain 4 §:n mukaisen yhteistoimintamenettelyn käsittelyajat suosittelemme sopimaan yhtenäisiksi hyvinvointialueittain.
 5. Varsinaiset liikkeenluovutusneuvottelut ja YT-lain 11 §:n mukaiset yhteistoimintamenettelyt on käytävä hyvissä ajoin ennen henkilöstön siirtoja kunnasta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Käsittelyajat suosittelemme sopimaan yhtenäisiksi hyvinvointialueittain.

  Kunnissa, vapaaehtoisissa kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (13.4.2007/449). Sote-uudistuksessa on kyse sekä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta (4 §) että liikkeen luovutuksesta (11 §).

 6. Kunnissa, vapaaehtoisissa kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla päivitetään jatkuvasti tietoa siirtyvästä henkilöstöstä. Osapuolilla tulee olla tarkka tieto siirtyvästä henkilöstöstä 31.12.2022.