Julkaisun etusivulle

5.4 Oppaan käyttäminen

Oppaan runko on kirjoitettu siten, että kunta voi edetä sen mukaan rakennusjärjestystä uusiessaan. Paikallisuuden ja omaleimaisuuden merkitystä rakennusjärjestyksen laadinnassa on korostettu esittämällä niitä koskevia määräyksiä rungon alkupuolella. Lupajärjestelmä esitellään rungon loppuosassa. Määräykset on ryhmitelty aiempaa selkeämmin yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.

Opas tarjoaa aiempaa enemmän vaihtoehtoja kunnan valittavaksi. Kunnat voivat luonnollisesti vapaasti kehittää juuri sellaisia määräyksiä kuin katsovat tarvitsevansa ohjauksessa. Rakennusjärjestyksen koostaminen oppaan avulla edellyttää samoin kuin muukin rakennusvalvonnan toiminta olosuhteiden tuntemista.  Rakennusjärjestyksen laatimista ei ole oppaalla pyrittykään helpottamaan siten, että määräyksiä voitaisiin poimia oppaasta ilman omaa harkintaa.   

Oppaan määräysmalleja koskevassa osassa on ohjaavaa tekstiä kutakin aihepiiriä koskien.  Rasteroidut määräysmallit ovat eri kuntien rakennusjärjestyksistä koottuja ja osin muokattuja malliesimerkkejä käytettäväksi apuna omien määräysten luomisessa. Kunnat ovat erilaisia. Tuskin missään kunnassa tulevat käytettäviksi kaikki alakohtien asiat, vaan kunnan olosuhteisiin soveltuva määräystaso saavutetaan valitsemalla tarpeellinen kokonaisuus.  Lainsäädäntö ei edellytä, että kunnan tulee määrätä kaikista oppaassa mainituista asioista. Kunnan oma tarve ratkaisee.

Rakennusjärjestyksen runkonavoidaan käyttää yhtä hyvin myös kunnan omaa vanhaa rakennusjärjestyksen runkoa.  Vanhaa rakennusjärjestystä voidaan täydentää avaamatta koko voimassa olevaa rakennusjärjestystä uuteen käsittelyyn. Uusia ajankohtaisia tai aiempia määräyksiä täydentäviä määräyksiä voidaan liittää olemassa olevan rakennusjärjestyksen sisään. Myös yksittäistä määräystä voidaan erillisessä prosessissa muuttaa ottamatta käsittelyyn koko rakennusjärjestystä.

Tätä opasta täydennetään aika ajoin lainsäädännön muutosten sekä uusien ohjaustarpeiden mukaan. Rakennusjärjestyksen uudistamishankkeiden edetessä onkin hyvä seurata lainsäädännön muutoksia ja tämän oppaan tulevia päivityksiä.