Kuntien saavutettavuusopas

Liite 1. Arvio vammaisten henkilöiden määrästä Suomessa ja heidän erityistarpeistaan [3]

Liikkumis- ja toimimisesteisyys Tapausten arvioitu määrä maassa Tunnistetut tarpeet Etujärjestö 

Kehitysvamma

40 000

Voi olla liikkumis- tai toimimis­esteinen taikka molempia

Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Aivovamma

100 000

Voi olla liikkumis- tai toimimis­esteinen taikka molempia

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry

Selkäydinvamma

3 000

⅔ näistä pyörätuolin käyttäjiä => inva-wc, luiskat, hissit, nostimet jne. + mahdolliset muut apuvälineet

Aivovammaliitto ry, Akson ry, Invalidiliitto

Kuulon alenema

750 000

 

Kuuloliitto ry

Kuulokojeita myönnetty

100 000

Induktiosilmukka

Kuuloliitto ry

Kuulonäkövammainen

5 000

Visuaalisen + auditiivisen infon tarve suuri

Kuuloliitto ry

Kuuro

8 000

 

Kuurojen Liitto ry

Kuuroutunut

3 000

Visuaalinen info

Kuurojen Liitto ry

Syntymäkuuro

5 000

Visuaalinen info

Kuurojen Liitto ry

Kuurosokea

1 000

Tuntoon perustuva opastus

Suomen Kuurosokeat ry

Lihastautinen

10 000

Liikkumisapuväline

Lihastautiliitto ry

Näkövammainen

50–60 000

 

Näkövammaisten liitto ry

Heikkonäköinen

70 000

Auditiivisen infon tarve

Näkövammaisten liitto ry

Sokea

10 000

Tuntoon perustuva opastus + auditiivisen infon tarve

Näkövammaisten liitto ry

CP-vamma

10 000

Arviolta 2 % väestöstä: useim­mat pyörätuolin käyttäjiä, inva-wc, luiskat, hissit, nosti­met jne. + mahdolliset muut apuvälineet

Suomen CP-liitto ry

Keskushermostosairaudet, kuten Parkinson, Dystonia, Hunington jne.

16 000

 

Suomen Parkinsonliitto ry

Nivelreuma ja muut reumasairaudet

35 000

Heikentävät liikkuvuutta, liik­kumisapuvälineet

Suomen Reumaliitto ry

Lyhytkasvuiset

1 000

Käyttölaitteiden sijaittava matalalla

Lyhytkasvuiset ry

MS-tauti

7 000

Näkökyvyn heikkeneminen ja liikkumisvaikeudet

Neuroliitto ry