Maapolitiikan opas

Asiakirjoja

Maapoliittisia ohjelmia

Kauppakirja, maanvuokra

Yhteisjärjestelysopimukset

Hallinnonjakosopimus

 • Yleismalli hallinnanjakosopimuksesta (Word), tiedosto Liitteet-osiossa
  Yleismalli hallinnanjakosopimuksesta (pdf), tiedosto Liitteet-osiossa
 • Hallinnanjakosopimus maankäytön työvälineenä, tiedosto Liitteet-osiossa
  Timo Nurmen insinöörityö 27.1.2004 Espoon–Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Maanmittaustekniikan koulutusohjelma 

Lunastustoimituksen asiakirjamalleja

 • Lunastustoimitus, pöytäkirja, Espoo, tiedosto Liitteet-osiossa
 • Lunastustoimitus, selitelmä, Espoo, tiedosto Liitteet-osiossa
 • Tontinosan lohkominen ja lunastus, pöytäkirja, Nurmijärvi, tiedosto Liitteet-osiossa
 • Tontinosan lohkominen ja lunastus, selitelmä, Nurmijärvi, tiedosto Liitteet-osiossa

Maankäyttösopimukset

 • Asemakaavan käynnistämissopimus, muistilista, tiedosto Liitteet-osiossa
 • Maankäyttösopimus, muistilista, tiedosto Liitteet-osiossa

Ulkoilureittejä ja maanalaisia johtoja koskevat suositussopimukset

 • Ulkoilureittisopimus, pdf, tiedosto Liitteet-osiossa
 • Ulkoilureittisopimus, word, tiedosto Liitteet-osiossa
 • Suositussopimus maahan kaivettavista johdoista, pdf, tiedosto Liitteet-osiossa 
 • Suositussopimus maahan kaivettavista johdoista, word, tiedosto Liitteet-osiossa