Julkaisun etusivulle

4 Työvoimapalveluita koskeva ohje kuntalain 54 §:n mukaisesta sopimuksesta viranomaistehtävän hoitamisesta

Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 13 §:n mukaan järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä voi kuntalain 8 §:n 2 momentin 5 kohdassa säädetystä poiketen sopia työvoimaviranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä noudattaen, mitä kuntalain 54 §:ssä säädetään sopimuksesta viranomaistehtävien hoitamiseksi. Olemme Kuntaliitossa laatineet ohjeen sopimuksen tekemiseen. 

Ohjeessa puhutaan ensisijaisesti vastuukunnan ja työllisyysalueen muun kunnan välisestä sopimuksesta

Sopimusohje soveltuu lisäksi seuraaviin tilanteisiin:  

  • vastuukunta sopii viranomaistehtävän hoitamisesta jonkin toisen työllisyysalueen vastuukunnan kanssa
  • kuntayhtymän sopii viranomaistehtävän hoitamisesta kuntayhtymän jäsenkunnan välillä. Tällöin mitä vastuukunnasta tässä ohjeessa todetaan, soveltuu kuntayhtymään. 
  • yksittäinen kunta, joka järjestää palvelut itse, sopii viranomaistehtävän hoitamisesta tekemällä tästä sopimuksen toisen kunnan kanssa

Lataa pdf-muotoinen ohjeemme (28.4.2024) Kuntaliiton julkaisupankista.