Julkaisun kansi

Työvoimapalveluita koskeva ohje sopimuksesta viranomaistehtävän hoitamiseksi

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä

Ohje kuntalain 54 §:n mukaisen sopimuksen tekemiseen järjestämisvastuullisen kunnan/kuntayhtymän viranomaistehtävän siirtämisestä toisen kunnan viranhaltijalle TE-palveluissa.

Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 13 §:n mukaan järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä voi kuntalain 8 §:n 2 momentin 5 kohdassa säädetystä poiketen sopia työvoimaviranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä noudattaen, mitä kuntalain 54 §:ssä säädetään sopimuksesta viranomaistehtävien hoitamiseksi. Olemme Kuntaliitossa laatineet ohjeen sopimuksen tekemiseen. 

Ohje täydentää ohjettamme työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvistä hallintosääntömuutoksista. 

Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,2 Mt
Sivumäärä
14
Kustantaja
Kuntaliitto