Julkaisun etusivulle

7 Tiekartta vuodelle 2023

Toimeenpanon tiekartan fokuksena on vuoden 2023 keväästä lähtien erityisesti kuntien tukeminen työllisyysalueiden muodostamisessa ja palvelujen suunnittelussa. Keskeinen osa vuoden 2023 tiekarttaa on myös valtion ja kuntien henkilöstölle suunnattu muutosvalmennus. Kuviossa käydään läpi vuoden 2023 toimeenpanon tiekartan keskeisiä etappeja.