Suomalaisilla kunnilla on eurooppalaisella mittapuulla tarkasteltuna erittäin paljon tehtäviä. Kuntien tehtäväkenttä on kuitenkin viime aikoina muuttunut merkittävästi ja kunnissa on jouduttu hakemaan uutta suuntaa painopisteen siirtyessä yhä vahvemmin korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn. Kuntien roolit voidaan nähdä melko muuttumattomina pitkällä ajanjaksolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että roolien sisältö olisi mitenkään staattisessa tilassa.

Erilaiset toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät muutokset ja ilmiöt muovaavat kuntia ja niiden toimintaa. Kiihtyvässä muutostahdissa pysyminen edellyttää kunnilta uudenlaista kuvittelukykyä ja ennakointia siitä, mitä teemme tulevaisuudessa. Kestävä kehitys on hyvä esimerkki siitä, miten kunnissa on tartuttu tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin ja pyritty rakentamaan kestävää yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa.

Tässä julkaisussa olemme tarkastelleet tulevaisuuden kuntien rooleja ja niiden sisältöjä 2030-luvun lopulle. Lisäksi rooleihin on kytketty esimerkkejä siitä, miten suomalaisissa kunnissa edistetään jo nyt rohkeasti ja uudella tavalla eri rooleja. Julkaisu on toteutettu osana Kuntaliiton Uudet kestävät kunnat -ohjelmaa yhteistyössä Miltton Oy:n kanssa.