Julkaisun etusivulle

2 Uusien kestävien kuntien roolit

Tulevaisuuden kunnan kuusi roolia

Kunnilla on tulevaisuudessa kuusi tärkeää roolia: sivistys-, elinympäristö-, elinkeino ja työllisyys-, hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys-, kehittäjäkumppani- ja itsehallintorooli.

Tulevaisuuden kunnan roolit eivät ole saarekkeita vaan muodostavat eheän kokonaisuuden ja tekevät yhteistyötä kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman eteen. Osa roolien tehtävistä on tarkemmin säänneltyjä kuin toiset mutta jokaisella roolilla on oma vahva merkityksensä.

Seuraavilla sivuilla on kuvattu, miltä mikäkin rooli näyttää 2030-luvulla ja minkälaisiin haasteisiin ja tarpeisiin kyseinen rooli pyrkii vastaamaan. Jokaisen roolin kuvauksen lopussa on myös esimerkkejä, miten jo nyt kunnissa tartutaan muuttuviin ja alati uudistuviin rooleihin.