Julkaisun etusivulle

3 Loppusanat

Tulevaisuuden kunta on tekemistä vaille valmis

Kuntien jatkuvan toimintakentän muutos vaatii jatkuvaa ennakointia ja toiminnan tarkastelua. Tässä julkaisussa on arvioitu kuntien rooleissa tapahtuvia muutoksia. Niiden tarkoitus on toimia syötteinä kuntien kehittämiseen ja tulevaisuustarkasteluun keskellä suuria rakenteellisia uudistuksia.

Kunnilla on tulevaisuudessa edelleen kiistaton rooli paikallisen elinvoiman vahvistamisessa ja asukkaiden arjen tukemisessa. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa on hyvä jatkuvasti reflektoida, miten kunta tehtäviään toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tulevaisuuden kunta tehdään yhdessä.